Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Kog'Maw Build Guide by


1K
Views
0
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

Kog'Maw Orman (Turkish/Türkçe)

Last updated on January 9, 2016
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

2
7
12
13
17
Ability Key Q
1
4
5
9
10
Ability Key W
3
8
14
15
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

5/
Fury
 
 
Sorcery
 
 
 
 
 
 
 
 
5/
Vampirism
 
 
Natural Talent
 
 
 
 
 
Bounty Hunter
1/
Oppressor
 
 
 
 
 
Battering Blows
 
 
Piercing Thoughts
 
 
 
 

Ferocity: 12

5/
Wanderer
 
 
Savagery
 
 
 
 
 
 
 
 
Merciless
 
 
5/
Meditation
 
 
 
 
 
Bandit
1/
Dangerous Game
 
 
 
 
 
5/
Precision
 
 
Intelligence
 
 
 
 

Cunning: 18

Recovery
 
 
Unyielding
 
 
 
 
 
Explorer
Tough Skin
 
 
 
 
 
Runic Armor
 
 
Veteran's Scars
 
 
 
 
 
Insight
Perseverance
 
 
 
 
 
Swiftness
 
 
Legendary Guardian
 
 
 
 

Resolve: 0


Guide Top

Kog Jung Ne la? İyi Ve Kötü Yanları

Farkındayım Oynamadan Öncede Böyle Düşünmüştüm . Bu Böcek Ormanmı Döner . Kog İle Doğru Rotayı Uygularsanız Orman Dönersiniz
Artıları
+ W sinin Hasar Azaltması Sadece Şampiyonlara . Yani Yaratıklara Karşı 2x As ye sahipsiniz
+İyi Korunursa Yüksek Hasar
+ 5 Saldırı Hızı On-Hit Uyguluyor
+ Ucuz Eşyalar
+U Su ile son vuruş
Eksileri
-Mobil Değil
-Berbat Gank ( Gank Attığınızda Direk Burstluyorlar ölüyorsunuz)


Guide Top

Taktikler

Golem Başlayın Yardım Almanıza Gerek Yok Goleme Çarp Atın ve ağıt eller pasifini alın yaratıklar durmadan stun yiyecekler .

Çarp-Golem>Kuşlar>Çarp-Red sonra yengeç kesip ya yan ormana geçin yada gank atın
kesinlikle Counter Jungle Yapmatın Mobil Değilsiniz Üzerler . Amacınız Olablirdiğince Erken Efsun Zıpkın Almaktır . Lv 6 da efsun zıpkın İle solo drake alabiliyorsunuz . İlk Dönüşte zıpkın pot ve pembe totem alın sonra solo drake alın.


Guide Top

Neden Bu Build?

Oyunda En Fazla Saldırı Hızı Olan Karekterdir Kog . o Yüzden Guinso Bork Zıpkın Gibi On-Hit Kasıyoruz . S5 de üçlü kuvvet ana eşyasi iken şimdi kötü bir eşya . guinso ve ruana birleşiyor saniyede 18 aa yapabiliyorsunuz w ile her biri guinsolu tonlarca hasar
Zıpkın Saniyede 6 aa yapmamızı sağlıyor ( w açıkken)
w 2x as
3x aa ruannadan
18 aa per sec


Guide Top

Takım Savaşları

Guinso Yükleri 4 ken yani 4 oto yapın sonra w açın tarayın önden girmeyin eşya aktiflerini kullanmayı unutmayın . karşı tanka saldırmadan önce q tutturun . unutmayın ultiniz canı az hedeflere 2-3 kat fazla vuruyor . w açıkken yeteneklerin odaklanma süreleri yarıya iniyor . e ile kiteleyin . tek yapmanız gereken bunlar iyi posizyon alırsanız oyun sizde aşırı broken bir çar .