Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Team Guide by Qpchuck

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.746
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Qpchuck

Koreansko polskie cwele nadupiatory umca umca

Qpchuck Last updated on February 8, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

burst

[VS]

smoczek :D

Cheat Sheet
Previous Champion Build Next Champion Build

Gragas Build

bla bla

to tak.. ult od janny i gragasa pozwala odseparowac ich adc albo ap od reszty druzyny dzieki temu kha zix bedzie zadawal wiecej obrazen pojedynczemu celowi do tego od razu cait odpala ulta i jax doskakuje, latwy burst i wbrew pozora dosc pancerna druzyna ; )

odnosci teamu drugiego to wazna by byla synchronizacja ult shyv i eza zeby oboje jednoczesnie go uzyli dzieki temu sporo dmg dostana na start teamfightu annie podbiega i dobija adc albo ap to samo cho gath no i wiadomo ez nadupia na okraglo xD

może na coś wpadne jeszcze.. jakieś split pushy może czy coś.. obczaje xD

ogołnie to ta druga druzyna by byla lepsza..


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion