Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Master Yi Build Guide by bullkutya

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author bullkutya

Master yi simple, but good

bullkutya Last updated on July 29, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Jungle Role
Ranked #17 in
Jungle Role
Win 48%
Get More Stats

Ability Sequence

2
4
8
10
12
Ability Key Q
13
14
15
17
18
Ability Key W
1
3
5
7
9
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
3/
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 22

 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
Tenacity
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
4/
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quickness
Blink of an Eye
 
 
 
 
 
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
Presence of the Master
 
 

Utility: 8


Master yi

Itt a saját féle item buildem és egyéb dolgaimat raktam bele.
A végjátéknál ugyebár el kell adni a doran's blade-t, hogy meg tudd venni a warmogot.
Elején kicsit óvatosan kell menni meg kell várni az ellenfél hibáit.
Ha FB-t szeretnétek akkor olyan karakterrel gyere amelyiknek van minimum ignite-ja.
Persze olyan ellenséget kell kiszemelni amelyiknek nincs flash-e.
Én vagy singed-et ajánlom lane társnak vagy bármelyik karaktert aki tud stunnolni.
Olyan 8-as szinten elszoktam menni egy gyors jungle menetere ezzel is növelve a pénzemet.
A végénél, ha jól csinálod te nyered meg a meccset mivel én egyedül 2 ellenséget max 4-et megtudtam ölni!
Figyelni kell a skilljeikre, hogy mikor nyomják el pl.: Ha swain alád rakja a stunját akkor nyomj rá egy Alpha strike-t és megmenekültél.
Kb. ennyi master yi-nek a buildje és fortélyai, ha van még kérdésetek akkor írjatok üzenetet nyugodtan.
Üdv bullkutya!