Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Olaf Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.7K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

*Olaf* "invincible killer" Polski Build

Last updated on July 13, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Top Lane
Ranked #48 in
Top Lane
Win 50%
Get More Stats

Ability Sequence

1
8
10
11
12
Ability Key Q
3
13
14
15
16
Ability Key W
2
4
5
7
9
Ability Key E
6
17
18
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 22

 
 
 
 
 
4/
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Krótki Opis co i jak

Witam,
chcę was od razu na samym wstępie ostrzec, że to mój pierwszy build na tej oto stronie, więc proszę o wyrozumiałość.

Wskazówka ok.6lv :
- ''last hitujcie'' miniony jak tylko możecie (do 6lv ok. 40lh)
- Biegajcie do dżungli po reda czy blue i ubijacie przy okazji duchy, golemy czy wilki dla dodatkowej kasy która wam się przyda.
- Spróbujcie biegać z towarzyszem dopóki nie kupicie sobie Widmowego i jakiegoś pośredniego itemu do Plemiennej jak np. pas za 1110 złota.

Wskazówka 9-14

- Na poziomie ok. 13 miejscie już Widmowego oraz 1 Plemienną minimum.
- Pamiętajcie ! Olaf jest bardzo dobry 1vs1. W żekomej "ucieczki" wpełznijcie do zarośli, kiedy przeciwnik podejdzie rzućcie w niego Toporem (Q) i od razu Skoczcie na Niego z 320 nieuchronnymi obrażeniami z Szaleńczego Zamachu (E) potem włączcie skill pod W oraz R i koleżka nie ma szans aby was powalić.
- Tryndamere? Nie ma Problemu ! Zróbcie mu solidne plecki i trick taki jak opisany u góry, lecz jeszcze rzućcie Podpalenia chyba że nie macie to wtedy możecie mieć lekki problem, ale użyjcie błysku w kierunku jakim mógłby uciec Trynd i zabijcie go, ponieważ w tym czasie skończy mu się ulti ;]

Wskazówka 15-18

-ok. 120lh
-Kupione 2 Plemienne, Widmowy, Nagolleniki oraz 1 OStrze Nieskończoności
-Tankujcie wieże która straciły dość sporo żywota lub niszczcie je przy wsparciu nawet 3 monionów.
-Jeśli nasi przeciwnicy są na feedowani warto czasami zamieć 1 Ostrze nieskończoności na Anioła Stróża.

Mam nadzieję że te moje wypociny coś wam pomogą.

Pozdrawiam
MCBlacharz

PS: Życzę miłej gry Olafem c(: