Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Team Guide by Oste-Kongen

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.1K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Oste-Kongen

Ostes Support guide til Sveske

Oste-Kongen Last updated on January 31, 2015
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Team 1

[VS]

Team 2

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
3
14
15
17
18
Ability Key W
2
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Wanderer
 
 

Utility: 21Threats to Morgana with this build

Threat
Low
High
Show all
Threat Champion Notes
1
Leona Leona bliver bollet hvis du kan finde ud af at bruge Black Shield (E)
Guide Top

Morgana tips

- Brug aldrig dit shield før du er sikker på hvem du skal bruge det på
- Brug W til at få easy gold med din Speel theifs egde
- Poke så meget du kan med Q men ha den klar til disengage/engage


Guide Top

Sona tips

- Poke ikke så meget mod aggresive supports som kan burste dig
- Brug dit passiv med Q for at poke
- Brug dit passiv med E når i chaser
- Brug dit passiv med W for at reduce dmg til en enemy i en 2v2 fight


Guide Top

Nami tips

- Poke meget med W gå efter at ramme så mange inklusiv allies med den
- Din disengage er vild så brug den mod aggresive supports som engager tit boble og ult er gode til det


Guide Top

Janna tips

- Gem din Q til du bliver ganked fordi den er god til at holde deres jungler væk men hvis du ved han ikke er i nærheden er også god til engage
- Shield dig selv for poke til deres adc, du tager ingen dmg og han vil
- I 2v2 fights altid shield adc ligemeget for low du er


Guide Top

Zyra tips

- Poke med Q
- Spil aggressivt mod ap support uden hp som Sona Nami
- Spil passivt mod tank engage supports som Leona og Thresh


Guide Top

Lulu tips

- Shield din adc i en 2v2 fight pga mere dmg og et shield
- Dit ult behøver ikke altid være på din adc men også en som Riven


Guide Top

Leona tips

- Kommer du i lvl 2 først gå all in medmindre i pusher
- Spil så aggressivt du kan men pas på deres support og disengage


Guide Top

Fiddle tips

- Engage med ult er ikke så klogt lad en anden gøre det og derefter follow
- Dit E er god poke men pas på ikke at tage farm


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion