Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Team Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.518
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

PINDON

Last updated on November 3, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Team 1

Cheat Sheet
Previous Champion Build Next Champion Build

Kennen Build

LeagueSpy Logo
Top Lane
Ranked #38 in
Top Lane
Win 49%
Get More Stats

PINDYN

Kompozycja teamu zależy w głównej mierze od bota, dlatego pierwszy pick wybierany będzie właśnie na tę pozycję. Na bocie grać będzieKennen/Lisandra/Jayceze względu na bezproblemową możliwość farmienia przeciwko wrogim adc+support oraz łatwą formą ucieczki. Jako, że z tej trójki postaci najwięcej do teamfightu wnosi Kennen to przy posiadaniu właśnie tej postaci nie potrzeba nam dużej ilości AoE z mocnym CC na pozostałych liniach.
Ze względu na to, iż na bocie praktycznie w każdej grze będzie apc, mid zajmie jakiś ad assasin. Przykładem takich postaci są Zed, Master Yi, Kha'Zix lub też twardy apc z mocnym AoE ultem jakim jest Gragas (tylko i wyłącznie, gdy na bocie jest ad - Jayce).
To samo tyczy się topa. Tu grać będzie Jax (w przypadku Kennena na bocie)/Malphite/Zac.
W jungli zagramy adc+support. Najlepszym rozwiązaniem ze względu na najłatwiejsze ganki jest kompozycja Ahse+Nunu. W tym zestawieniu jungler ma obowiązek tankowania campów, smite'owania, rozstawiania wardów po całej mapie. Dzięki temu rozwiązaniu adc traci na farmie, ale nie na expie. W dodatku ma możliwość kontrowania jungli przeciwnika, co osłabia wrogiego junglera.


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion