Help Support

Our Growing Community

MOBAFire is a community that lives to help every LoL player take their game to the next level by having open access to all our tools and resources. Please consider supporting us by whitelisting us in your ad blocker!

Want to support MOBAFire with an ad-free experience? You can support us ad-free for less than $1 a month!

Go Ad-Free
Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Qiyana Build Guide by Sihirdarokulu.com

Middle Qiyana Build - Season 9 (Updated for 9.23) [Turkish]

By Sihirdarokulu.com | Updated on November 21, 2019
16,605 Views
15 Votes
0 Comments
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Runes:

Domination
Electrocute
Sudden Impact
Eyeball Collection
Ravenous Hunter

Precision
Triumph
Coup de Grace
Bonus:

+9 Adaptive (5.4 AD or 9 AP)
+9 Adaptive (5.4 AD or 9 AP)
+8 Magic Resist

Spells:

1 2
Sihirdar Büyüleri #1
LoL Summoner Spell: Flash

Flash

LoL Summoner Spell: Ignite

Ignite

Ability Order Yetenek Sırası

Threats & Synergies

Threats Synergies
Extreme Major Even Minor Tiny
Show All
None Low Ok Strong Ideal
Extreme Threats
Ideal Synergies

Champion Build Guide

Qiyana Build - Season 9 (Updated for 9.23) [Turkish]

By Sihirdarokulu.com
Hızlı Notlar
İpucu #1: Qiyana son derece ilginç bir şampiyondur. Diğer suikastçı şampiyonların aksine takım savaşlarına katkısı çok daha fazladır. Bunun sebebi ise R yeteneğinden almış olduğu güçtür.

İpucu #2: Qiyana duvarlara yakın olduğu sürece çok daha etkili bir şampiyondur. Bu nedenle orman gibi daha dar alanlarda takım savaşı başlatırsan daha güçlü bir hamle yapmış olursun.

İpucu #3: Ormancı takım arkadaşından destek alacaksan nehirden gelen element güçlendirmesini almış olduğundan emin olmalısın. Bu sayede rakibi hareketsiz bırakabilirsin. Karşındaki şampiyon menzilli bir şampiyon ise nehir güçlendirmesi çok daha elverişli olacaktır.
Kombinasyonlar Back to Top
Qiyana'nın etkili bir şekilde hasar vermesini sağlamak istiyorsan bir şekilde onun yeteneklerini doğru şekilde kombinasyon haline getirmen gerekir. Bunu yapabilmek için üç farklı kombinasyonu kullanabilirsin:

W > Q > AA
W yeteneğini kullandıktan hemen sonra Q yeteneğini kullanmalı ve ekstra hasar için bir otomatik saldırı gerçekleştirmelisin.

Q > W > Q > AA
Q yeteneğini kullandıktan hemen sonra W yeteneğini, ardından Q yeteneğini kullanmalısın. Kombinasyonu tamamlamak için otomatik saldırı gerçekleştirmelisin.

E > Q > AA
Bu basit kombinasyona her zaman ihtiyacın olacaktır. E yeteneğini kullandıktan sonra Q yeteneğini kullanmalı ve ardından otomatik saldırı gerçekleştirmelisin.
Yetenekler Back to Top
Pasif - İmparatoriçenin Hakkı
Qiyana'nın bir sonraki basit saldırısı ve yetenek saldırısı rakibe ekstra SG hasarı verir.

Q - Elementlerin Öfkesi / Ixtal Bıçağı
Qiyana ileri doğru atılır ve hasar verir. Bir element kazanırsa yeteneğin bekleme süresi sıfırlanır ve kılıcını ileri doğru savurur. Savrulan kılıç rakibe isabet ettiği zaman patlar ve seçilmiş elemente göre bonus etki uygulanır.

W - Diyarın Hakimi
Yeteneğin pasif özelliği saldırı hızı ve hareket hızı kazandırır. Aynı zamanda element varsa Qiyana'nın otomatik saldırıları ve yetenekleri ekstra hasar verir. Yeteneğin aktif özelliğinde ise Qiyana ileriye doğru sıçrar.

E - Cüret
Qiyana ileri doğru sıçrar ve rakibe hasar verir. Eğer sıçrama sırasında Q yeteneğini kullanırsa yetenek sıçranan rakibi hedef alır.

R - Toprağın Öfkesi
Qiyana var gücünü kullanarak belirlenen doğrultuda bir patlama oluşturur. Önüne çıkan rakipleri geriye doğru ittirir ve patlama bir duvara isabet edince durur. Yetenek aynı zamanda nehir, çalılık ve zemin etrafında şok dalgası oluşturarak ekstra hasar verir ve rakibi sersemletir.
Notlar Back to Top
  • 9.23 yamasında bir önceki yamaya göre herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
  • Bu build ilk olarak 9.17 yamasıyla birlikte yayınlanmıştır.
  • Bu build ilk olarak Qiyana Build S9 adıyla Sihirdarokulu.com'da yayınlanmıştır.
League of Legends Build Guide Author Sihirdarokulu.com
Sihirdarokulu.com Qiyana Guide
Qiyana Build - Season 9 (Updated for 9.23) [Turkish]