Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Quinn General Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.530
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

Quinn według Sasuiro

Last updated on March 18, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
4
5
7
12
Ability Key Q
3
13
14
15
17
18
Ability Key W
2
8
9
10
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0


Guide Top

Farma

Quinn farmi się bardzo przyjemnie . Dobijamy passywka miniony które mają więcej hp (podobnie jak cait z pasywki) .


Guide Top

Team Work

Gdy gramy carry nie możemy się "wychylać " w team fight'ach to bardzo ważne .
Używamy ulta by wylecieć z team fight'u by nie dostać obrażeń odrazu .
Gdy widzimy ,że team fight już trwa w najlepsze wbijamy sie w sam środek valorem i castujemy ulta jeszcze raz by zadać jak największe obrażenia . Szybko focusujemy apc i adc i wygrywamy teamfight , musimy jednak uważać gdy w przeciwnej drużynie jest np. Asasyn lub ktoś z masą cc np. leona .


Guide Top

Rankedy

Gdy w przeciwnej drużynie ujrzycie Quinn odrazu możecie podejrzewać że to nie byle gracz skoro pickuje coś Outofmeta racja ?
Lecz Quinn bardzo łatwo wyłączyć z gry wystarczy ją :

- Harrasować
- Odfarmić
- Zabić kilka razy zanim zdobędzie Ulti po 6 nie ma co do niej startować 1v1 nawet Vayne .

Jeżeli w twoim team'ie widzisz Quinn odrazu pickuj AOE dmg z ulta albo jakieś ostre cc przykładowo leone czy thresha . Na jungle amumu lub malpha . Jeżeli Quinn zdobędzie 2/3 fragi na początku już nikt jej nie pokona .


Guide Top

Pro Rady

Kiedy ja gram głownym Zwiadowcą Demacji odrazu myślę nad taktyką na drużynę przeciwną .
Gdy np. goni mnie grupka 2/3 osobowa po jungli wiem jak im uciec używając mojego E .
Po co marnować flasha gdy możemy w bardzo łatwy sposób uciec naszym wrogom ?
W dolnej jungli w Niebieskiej drużynie obok golemów możemy się tak od nich odbić by wylądować po drugiej stronie obok krzaków RED'a . To tylko jedna ze sztuczek Quinn .


Guide Top

KONIEC

Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania zapraszam do zadawania ich na fp : https://www.facebook.com/pages/Nie-%C5%9Bpi%C4%99-bo-wychodz%C4%99-z-br%C4%85zu/332806450192252

Lub na moje konto w lolu eune : Sasuiro


Pozdrawiam wszystkich ;)

I oby Riot wprowadził mojego ulubionego ADC do mety . Amen !

/ Sasuiro


Guide Top

Farming


Guide Top

Farming


Guide Top

Farming


Guide Top

Farming


Guide Top

Farming


Guide Top

Farming


Guide Top

Farming


Guide Top

Farming


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion