Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Sion Build Guide by DaviD1204

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.26K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author DaviD1204

Sion AD/AS (Nice Heal Hits)

DaviD1204 Last updated on April 2, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

2
14
15
17
18
Ability Key Q
3
8
10
12
13
Ability Key W
1
4
5
7
9
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 24

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 3


Table of Contents
Guide Top

Trochę o Sionie

Witam serdecznie oto według mnie najlepszy builid na Siona pod Ad/AS pozwala on nam przy użyciu ulti na 11 lv które daje 75% LifeSteala i przy bierzących runach które podałem oraz przy tylko pierwszych 2 itemkach czyli Berserker's Greaves oraz Executioner's Calling uzyskać przy krytyku 450 heala z hita co jest obłędne . Przy sklepaniu wszystkich itemków podanych wyżej jesteśmy w stanie osiągnąć 1000 heala z hita z użyciem ulti . Ogólnie gra Sionem jest bardzo prosta i banalnie łatwa wystarczy znać dobry builid pod DMG AS oraz co najważniejsze Critical Hits. Sion w swoim skillu E Tzw ENRAGE już na samym początku dostaje kolosalne DMG na 2 poziomie osiągamy 110 DMG co pokazuje że wrogów takich jak np Master Yi mamy tylko na 5 hitów . Sionem nie problem jest zaliczyć FirstBlooda przy takim DMG wystarczy tutaj mała podpowiedź jak ja to robię :
Gdy jesteśmy sam na sam z wrogiem lub 2 vs 2 to można sobie pozwolić lecieć na tzw. Hama czyli nie patrzeć na nic ale ostrożnie na miniony radziłbym uważać w początkowych etapach gry. A więc rzucamy się na wroga i odrazu dajemy stuna i bijemy wroga gdy już stun minie szybko dajemy Exhausta i dobijamy wroga . Wydaje się to banalne nie? i takie jest ;]. Skil E zawiera również w sobie 2 pasyw który daje nam HP polega on na tym że po zabiciu wroga nie ważne czy to postać czy Minion czy inny stwór przy 5 poziomie dostajemy 3 HP na stałe a więc w ciągu potyczki trwającej 1h jesteśmy w stanie nabić sobie około 600 hp przy dobrym lasthits . Skil na w czyli DEATH's CARRES jest przydatny przy TeamFight gdyz absorbuje on nam na 5 poziomie 300 obrażeń co nawet się przydaje można to liczyć jako dodatkowe HP na kilka sekund działa zarówno na magie jak i na Hity . Ja uzykałem maxymalnie 1300 heala na hita co jest duzym zaskoczeniem. Jeden z innych graczy gdy przeglądałem Pentakille sionem leczył sie z hita po 2000 coś wręcz nie możliwego a jednak. ;D Dziękuję mam nadzieję że z resztą sobie sami poradzicie. Pozdrawiam


Guide Top

Items

Co do itemków to największą zaletą są itemki pod krytyka do Siona ale również dużą rolę gra AS i AD gdyz jedno można powiedzieć równa się z drugim . AS pozwala nam uleczyć się szybciej w danym czasie natomist AD pozwala uleczyć się nam więcej w danym czasie a krytyk mówi sam za siebie daje poprostu 200% więcej normalnych DMG.