Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Skarner Build Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.30K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

Skarner hybrid jungle

Last updated on December 9, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
3
5
7
9
Ability Key Q
2
8
10
12
13
Ability Key W
4
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 0

 
 
 
 
 
4/
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
3/
Mercenary
 
 
 
 
 
 
1/
Juggernaut
 
 

Defense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 9


Chapter 1

Najpierw blue(1 pot),potem wilki,potem zjawy,golemy(2 pot),jaszczur(3 pot).Jak zostało hp i poty(powinny być ale to zależy czy ktoś miał runy i używał potów wtedy kiedy jest napisane) to gankujemy,jak nie albo jak już zgankujemy to recall po szpony mardreda(i jeśli starczy to buty).ponownie przechadzam się po jungli zabijajac w kolejnosci:wilki,zjawy,golemy.Powinnismy miec 5 lvl.Znowy gankujemy i ponownie recall po itemy(6 vl).Powinnismy miec juz berki.Jeszcze jedna runda:blue,wilki,zjawy,golemy,red.Recall i kupujemy wriggle'a.skoro juz mamy ls to robimy smoczka(1 lub jesli zostaly to 2 poty) i stawiamy przed nim(w sumie troche dalej) warda.Powinnismy miec jeszcze troche hp wiec bijemy co jest w naszej jungli.W zaleznosci od ilosci hp gankujemy lub recallujemy.Kupujemy sheena lub zeala.Tym razem juz na stale idziemy na lane'a i tylko od czasu do czasu zbieramy buffy(lub oddajemy).Po przyjsciu na lane'a powinnismy miec ok.10 lvl.Gramy defensywnie,dajemy przypushowac wrogom i gdy wbijemy 11 a ulti bedzie na 2 poziomie staramy sie zabic bardziej papierowa osobe.Ponownie recall,kupno sheena lub zeala w zaleznosci od tego co sie kupilo wczesniej i juz powinno sie dziac na midzie.Prawdopodobnie do konca gry akcja w wiekszosci tam bedzie miala miejsce.Gdy tylko bedziemy mogli stawiamy wardy na rzeczce przy smoku i w miare mozliwosci staramy sie go ubic.Gdy tylko zauwazymy probe ubicia dragona przerywamy ja lub kradniemy smoka(sami lub z teamem).Od ok. 15 lvla wardy stawiamy przy nashorze(w przypadku ataku na nashora postepujemy tak jak przy smoku) a po kupnie guinsoo powinnismy byc w stanie ubic nashora(co nalezy czynic gdy tylko sie da).