Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Janna General Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.558
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

[SWE] Hur man spelar Janna

Last updated on October 20, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

2
14
15
17
18
Ability Key Q
3
8
10
12
13
Ability Key W
1
4
5
7
9
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 14Threats to Janna with this build

Threat
Low
High
Show all
Threat Champion Notes
3
Leona

Items:

Först och främst ska du börja Coin + pots (3 health + 1 mana). Uppgradera till Medallion.

Köp sightstone och prioritera dina mobility boots. När du köpt sightstone byter du ut ward trinket till sweeper

Ditt nästa köp efter att du har köpt klart din Talisman. Köp Chalice of Harmony, med detta item kommer du aldrig få slút på mana. Uppgradera till Mikael's Crucible om de har mycket CC (eller t.ex Zed, Braum, Vi etc)

Sen beroende på om de är mest AD eller mest AP ska du köpa Wardens mail, uppgradera till Frozen Heart om de har mycket attackspeed eller uppgradera till Randuins Omen om du hellre vill ha en AoE slow.

Om de har mycket AP köper du Aegis of the Legion > Locket of the Iron Solari.

När du väl har 800g över så ska du köpa Ruby Sightstone. Ruby Sightstone är egentligen helt värdelös. Du får 250 health för 800 och ett extra ward. Så du köper den oftast för livet.

Ditt val av boots ska nästan alltid vara

Mobility Boots (+ Captain)

Om du har captain enchantment så ger du allieds som rör sig emot dig 10% extra movement speed. Detta plus din passiv 5% blir då 15% vilket motsvarar ~20-25 extra movement speed.

Ditt mål med att spela Janna ska vara att du är mobil och kan hjälpa till över mappen. Shielda din ADC och som Janna har du bra engage och bra disengage. Du väljer när du vill gå in och du kan välja om du ska låta fiender attackera eller bara gå ifrån.


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion