Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Irelia General Guide by

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.12K
Views
3
Comments
7
Votes
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author

(TÜRKÇE) Dizlim ve oyun tavsiyeleri

Last updated on June 14, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
14
15
17
18
Ability Key Q
3
9
10
12
13
Ability Key W
2
4
5
7
8
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Guide Top

Rünler

Tamamen saldrı gücü dizdiğimiz için rünler ile biraz daha saldırı hızını destekleyerek Denge yi sağlıyoruz.
11.07 saldırı gücümüz
%6 çan çalma oranımız
Bir miktar da saldırı hızımız oluyor.


Guide Top

Pros / Cons

Avantajlar=
Kolayca oyun çevirme
Saldırıda üstünlük
Mükemmel kaçış
Mükemmel kovalama
Kolay minyon kesimi
Teke tekte üstünlük

Dezavantajlar=
Serseme karşı dayanıksız
Aşırı minyon kesme gereksinimi
Çevreye bağlı olarak güclü
Ani Hasara dayanıksız
Vurup kaçamaz
Hiten stili pasifken zayıf


Guide Top

Yetenekler

Tutuştur ve SıçraTutuştur:bekleme süresindeyken kesin imha için gereklidir.

Sıçra: ve bekleme süresindeyken veya duvarlardan geçerek kaçmak için


Guide Top

Taktikler

Öncelikle irelia ani sıçrama-şaşırtma-hasar 3 lüsünü kullanan bir şampiyondur.
karşınızdaki birine saldırmadan önce karşılaştırın. Öldürme sayıları-asistler-minyon kesme sayıları.
3 üde sizden üstünse yardım isteyin veya dönüş atın.
3 üde siz ile dengedeyse can oranlarına ve çevresindeki minyon sayılarına bakın.
3 üde sizden düşükse çevreyi kontrol ederek saldırın.Çünkü böyle şampiyonlar yem olarak kullanılabiliyor. Canınız az ise ormanınızı kullanın.Bu eşyalardan aldıysanız zaten can çalmanız bir hayli artacaktır. Ormandaki yaratığa göre değişebilen %40 arası can doldurabilirsiniz.

Kaçarken ultiye acımayın.mini haritadan en yakın kuleyi işaretlerin ve fareyi adamlara doğrultup TIKLAMADAN ultiye 4 kere basın. Aynı şekilde kaçacağını düşündüğünüz birine tutuştur menziline de giremiyorsa ulti atabilirsiniz.Kısa bekleme süresi sayesinde base atıp 30 minyon kesene kadar dolmuş olacaktır.

-Teke Tek Dövüş-
Birine saldırırken panik yapmak,irelia için ölüm ve minyon alamayan bir adamın tek başına baron kesmeyi denemesi gibidir.Sonuç çoğu zaman olumsuz çıkar.

Düşük elo lu yerlerde sadece hiten stiliaçın ve düz vurun.Sersem attığını görürseniz işinizi görecektir.Savaşın bitimine kadar yeniden dolan bekleme süresi sizi kovalamanız için destekleyecektir. Normalde karşınızdaki rakip yeteneklerini sergileyecektir.Canınız ondan azalana kadar düz vurmalısınız. Azaldığını (yüzde olarak azalacağı için can kasanlarla alakası yoktur.) görünce ile tekrar etkinleşmiş rakibin sersemden çıkana kadar aklını başına getirecektir.Aşırı zor durumda kalmadan tek kişiye ulti atmayın.

Yüksek elo da ise durumlar biraz daha değişir. Rakibiniz de yeteneklerini bekletip düz vuruşlarına önem verebilir.İşte bu anda can çalmamız devreye giriyor.Rakibiniz düz vuruşlarlada can azalttığı için saldırı gücü sizden yüksekse rakibinizin canının sizden çok olması ama onun da canının az olması işimize gelecektir.(örnek olarak sizinki %5 onunki %7 olabilir.)sizin o %7 lik oranı birden 0 a düşürmek için yeterli zamanı kazandıracaktır.O yüzden ilk geliştirmeyi yapmanızı istedim.

-Standart olarak ise kaçarken-
Kule yanında kaçarken. kulenin daldığı şampiyonu veya minyonu seçmelisiniz. Buradaki amaç sizi kovalayandan olabildiğince uzağa kaçmak ve aniden en gerideki birime atacağınız rakibin tamamen geriye dönmesini gerektirir. Canı çok az olan ve attığınızda ölen bir birim işinizi kolaylaştıracaktır. Bekleme süresi sıfırlandığı için adama sıçrayıp atarak ve kaçarak kulenin adamı kesmesini bekleyebilirsiniz.

Takım savaşları için ayrı bir yer yazıyorum.


Guide Top

Takım Savaşında İrelia

İrelianın sıkıntılarından biri de takım savaşı için oluşan zayıflığıdır.Burada tek yapabildiği karşı saldırı gücü taşıyıcısını sersemleyerek ana hasar kaynağını durdurup ona saldırarak takımın işini kolaylaştırmaktır.Bir diğer yapabileceği ise direk geriye doğru koşarak ultiyi karşı takıma yağdırıp çok ciddi derecede can çekebilir ve yeniden saldırabilir.Bu bakımdan irelia sağlam bir savaş destekçisidir. Ultinin en çok kişiye geleceği açıyı ayarlamalısınız. Saldırı gücü taşıyıcısını yavaşlatma değil sersemletme gerektiği için doğru zamanı kollamalısınız.


Guide Top

İrelia da ustalaşmak için gerekenler

*İrelia için Mükemmel bir zamanlama gereklidir zamanlama hatasi ölmenize neden olur.

*El hızı gereklidir.ve diğer yetenekleri dengelemek için.Aynı zamanda rakibinizin 2 vuruşuna ölecekseniz o 2 vuruşu yemeden sersemletip kaçabilmelisiniz. İleriki seviyelerde bu biraz zor oluyor :D

*Kendine güven gerektirir.Can çalmanıza güvenip saldırmanız için.

*Daha önce çok fazla oyun oynayarak panik yapmayı önlemek gereklidir.Rakibi görünce elinize gelene basmanız ilk seviyede kule tanklamak gibidir.

*Görüş gerektirir.Kule yanı gelmişlerden öndeki minyonları-canlarını-mini haritayı-rakibin yerini kestirebilmelidir.

*Hızlı düşünme gerektirir.Rakibin canını kaç saniyede alabileceğinizi ve sersem saniyesini düşünebilinmelidir veya kule yanında kovalanırken öndeki minyonların canlarını , nin menzilini, saldırı gücü ile eklenen takviyeyi,ve atar atmaz minyonu öldürebileceğinizi hesap edebilmelisiniz.


Guide Top

Minyon Kesme

Yola çıkarken mavi pot gereklidir.nin bekleme süresi sıfırlanması için ölenlere atmak paranın size gelmesini sağlayacaktır.


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion