Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Talon Build Guide by CanoR

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.16K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author CanoR

Talon The Blade's Shadow Poradnik po PL

CanoR Last updated on September 27, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Middle Lane
Ranked #15 in
Middle Lane
Win 50%
Get More Stats

Ability Sequence

3
8
10
12
13
Ability Key Q
1
4
5
7
9
Ability Key W
2
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
3/
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
Tenacity
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
4/
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quickness
Blink of an Eye
 
 
 
 
 
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
Presence of the Master
 
 

Utility: 9


Guide Top

Wstęp

Talon jest zabójcą o olbrzymich obrażeniach. Potrafi doskakiwać do przeciwników(blink) uciszając(silence) ich na 1 sekunde. Jego obrażenia opierają sie o combosy.
Potrafi sie skradać(stealth) przez krótki czas, podczas czego dostaje dodatkową szybkość poruszania się.

Mój build to głównie obrażenia, ale także troche survi. Gra Talonem jest przyjemna oraz daje dużą satysfakcję z udanych akcji(w tym gangów).

Proszę o przedczytanie oraz komentowanie.


Guide Top

Zalety/Wady

Zalety

-Dobre obrażenia zadawane w krótkim czasie co może uniemożliwić przeciwnikowi atakowanie nas
-Krótki czas odnawiania się ultimate - co pomaga w teamfightach/gangach/zaskakiwaniu przeciwników z krzaków
-Fajnie się nim gra
-Doskakiwanie z uciszaniem (bardzo dobre przeciwko magom)
-Dodatkowe obrażenia wynikające z pasywnej umiejętnośći
-Potrafi się skradać(stealth)


Wady

-Szybko pada
-Noże wracające po użyciu ultimate, mogą wskazać drogę ucieczki, przez co możesz zginać
-Małe obrażenia, gdy umiejętności są podczas odnawiania
-Ultimate użyte w złym czasie oznacza utrate dużej ilośći punktów zdrowia lub życia


Guide Top

Zaklęcia Przywoływaczy

W tym guidzie użyłem Flasha i Exhausta uważam, że są one świetne na Talona do atakowania, a także bronienia się.

Innymi wartymi polecenia są:
Ghost
Ignite
Smite
Cleanse
Heal
Teleport(ostatecznie)

Wydaje mi się, że reszta spelli w ogóle się dla niego nie nadaje.


Guide Top

Sekwencja Skilli

Najlepsza sekwencja skilli:
W E Q W W R W Q W Q R Q Q E E R E E

Ogromne obrażenia oraz łatwość farmienia za pomocą W


Guide Top

Przedmioty

Oprócz tych które podałem wartymi polecenia są także:
Mercury's Treads
Boots of Mobility
Ionian Boots
Ninja Tabi

Wriggle's Lantern
Trinity Force
Hexdrinker
Hextech Gun-Blade
Last Whisper

Quicksilver Slash
Warmog's Armor
Thornmail
Force of Nature
Bashee Veil
Frozen Heart


Guide Top

Farmienie

Farmienie Talonem polega głównie na dobijaniu(last hit) minionów z normal ataków.

Gdy jednak jesteś na lini przeciwko dystanowym bohaterom, staraj używać sie W tak, aby jedynie dobijać miniony, a nie przy tym harrasować pozostałe. Da ci to szansę na zachowanie większej ilości expa/golda oraz zmniejszenia pushowania, co pomoże twojemu junglerowi w gangowaniu.

Na wyższym poziomie po prostu używaj W, jeżeli jest potrzeba popraw normal atakami.


Guide Top

Gra Na Lini

Próbuj harrasować przeciwników jak to najbardziej możliwe z W, następnie dobij z combosa:
zacznij od E
+auto attack
odrazu użyj Q
pózniej W
Jeśli możesz użyć ulti zrób to w tej chwili lub chwilę przed W.

Inna opcja(gangowanie)
Zacznij od R zdala od przeciwników gdzieś w krzakach
następnie E aby pojawić sie za plecami wroga
+ auto-attack
następnie Q
i W
Jeżeli przeciwnik nie uległ po prostu bij z normala i Q :)