Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Build Guide by Sartes

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.17K
Views
1
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Sartes

Twitch - Jak zostać mistrzem...!

Sartes Last updated on May 23, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
4
8
9
10
Ability Key Q
7
14
15
17
18
Ability Key W
2
3
5
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
3/
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
Strength of Spirit
4/
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
Tenacity
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quickness
Blink of an Eye
 
 
 
 
 
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
Presence of the Master
 
 

Utility: 0


Guide Top

Wprowadzenie


Witam wszystkich serdecznie w moim w pełni polskim poradniku o Twithu. Na razie może powiem ogólnie, że ta postać jest ciekawa i oferuje nam wiele technik gry. Ja osobiście gram tym sposobem, który opisałem, nie twierdze jednak że jest on najlepszy. Myślę że spróbujecie chociaż zagrać tak jak ja.. i może wam się to opłaci! :)

Skróty:

AD - Attack Damage (Obrażenia)
AS - Attack Speed (Szybkość Ataku)
AP - Armor Penetration ( Penetracja Zbroi/ Przełamanie obrony przeciwnika)
HP - Health Points (Punkty życia)


Guide Top

Runy

Dlaczego wszystkie runy pod AS? Odpowiem tak, wiem że można zainwestować w runy pod AP czy pod AD, jednak to nie daje nam takich plusów jak AS. Po wszystkich runach pod AS dostajemy na początku gry kopa ok. +0.300 AS. Jest to sumka jaką może zaoferować nam [Recurve Bow] ( +40%) Jeśli chodzi o mnie to jest to coś wspaniałego. Z taką szybkością potrafimy robić "rzeź" już od 1 poziomu postaci.


Guide Top

Talenty

Wydaje mi się że z 21/9/0 osiągniemy największe obrażenia na jakie stać Twitcha.


Guide Top

Przedmioty

No cóż... na samym początku gry kupujemy. Daje nam to przewagę w ilości HP oraz AD. Jako że posiadamy już ogromną ilość AS, mamy już niezły zestaw startowy. Potem staramy się uzbierać na [Berserker's Greaves]. te buty zapewniają nam odpowiedni AS oraz ruch na 2. Można się jeszcze skusić na buty nie dające AS, dla mnie jednak te są najbardziej dopasowane. Potem kupujemy mój ulubiony przedmiot, czyli [Recurve Bow]. Wspaniały bonus +40% AS, połączony już z dużą ilością naszego AS daje nam takiego kopa szybkości że praktycznie każdy staje się naszą ofiarą. Potem gładko wbijamy kase i kupujemy [B.F. Sword], co tu dużo mówić, jeszcze większy AD. teraz czas na ochronę czyli wspaniały przedmiot [Bashee's Veil]. Najlepsze w nim jest to że dodaje nam ochronną tarczę która blokuje wrogi czar raz na 45 sekund. To jest wspaniale zgrane z naszą niewidzialnością. Kiedy z niej wyskakujemy najgorszy czar na na leci, a my go wtedy bezpiecznie blokujemy. Potem kupujemy po kolei jak napisałem [Madred's Bloodrazor], czyli z każdym ciosam odpinamy wrogowi dodatkowe 4% jego HP, oraz kupujemy [The Black Cleaver] który niszczy przeciwnikowi Armoura. Kolejnym przemiotem jest [Last Whisper], ujmując proso AP i AD ogromnie zwiększające nasz atak. Puentą wszystkiego jest [Infinity Edge] który ślicznie zwiększa nam AD oraz daje nam większą szansę na zadanie krytycznego ciosu.


Guide Top

Sekwencja używania umiejętności

Będąc w niewidzialności [Ambush] atakujemy wroga. Staramy się uderzyć go 6 razy i wtedy używamy [Expunge] (należy pamiętać że czar ten usuwa trucizne z wroga!!). W dowolnym momencie walki możemy spowolnić wroga używając [Debilitating Poison] (ten skill nie ściąga trucizny z wroga!!).

Specjalna umiejętność.

[Spray and Pray] używamy tak często jak się da, ale z myśleniem. Twitch strzela w tedy w STRONĘ WROGA! a nie w niego samego. W wyniku czego jak ktoś biega na boki możemy go nie trafić. Należy o tym pamiętać. Ulti używamy najczęściej na początku walki.


Guide Top

Czary przywoływacza (spacjalne)

Bez zbędnego opisywania stwierdzam że te 2 które wybrałem są podstawowym i najbardziej potrzebnym Twitchowi zestawem.


Guide Top

Początek/środek/koniec gry

Początek

Moje pierwsze słowa jakie pisze to "i mid". No tak, to może być dziwne ale ja Twitchem staram się zawsze iść na środek. Idąc tam strzelam First Blood (Pierwszą krew) i pushuje środek. Na ok. 8 poziomie zaczynam gankować, czasami jednak wcześniej jeśli sytuacja na to pozwala.

Środek

Tutaj zaczyna się zabawa zdobywamy coraz większą liczbę kasy, kupujemy przedmioty i gank gank gank!

Koniec

Nic dodać nic ująć. Mamy pełny zestaw przedmiotów i w tym momencie stajemy się najlepsi!