Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

It's time for the Midseason 11 Guide Contest! Create or update guides in the following 3 weeks for the chance to win up to $200 in prizes!

Summoner Info

KR

Biography

Song Nam, A Vietnamese professional construction consultant
Song Nam is a construction consultantof architecture, structure, M&E, local consultancy, construction permit andproject management for large scaleprojects in Hochiminh city, Vietnam.
Gemini Project Developer CompanyLimited - Hotline : (+84)769 861 168
Head Office: 98 Tran Quang Khai Street,Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi MinhCity
Email: songnam09@gmail.com - ngqduan@gmail.com
Web: http://www.songnam.net/Home?lg=en
=============
Song Nam là một đơn vị quản lý dự án chuyên nghiệp từ khâu tư vấn thiết kế thẩm tra, xin các giấy phép xây dựng đến tư vấn lựa chọn nhà thầu và tổ chức quản lý, tư vấn giám sát quá trình thi công ngoài công trường như: đô thị, tòa nhàchung cư cao tầng, cao ốc văn phòng,nhà xưởng, resort, khách sạn,vv..
Công Ty TNHH Phát Triển Dự Án Song Nam - Hotline : (+84)769861168
98 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Quận1, TP HCM
Email: songnam09@gmail.com - ngqduan@gmail.com
Web: http://www.songnam.net

https://www.songnam.net/Tin-tuc/Chi-tiet/Phong-thuy-va-chuyen-thiet-ke-kien-truc/141
https://www.songnam.net/Tin-tuc/Chi-tiet/Cach-thiet-ke-canh-quan-them-hoan-hao/291
http://www.songnam.net/Dich-vu-va-Du-an/Quan-ly-du-an/49
http://www.songnam.net/Tin-tuc/Chi-tiet/Tu-Van-Tham-Tra-Thiet-Ke-Tham-Tra-Du-Toan/222
http://www.songnam.net/Tin-tuc/Chi-tiet/Thiet-Ke-Ha-Tang-Canh-Quan/32
https://digestivehealthinstitute.org/forums/users/songnam/
https://themepalace.com/users/songnam/
https://www.oaklandperio.com/users/songnam
https://note.com/songnam/n/n5d9fc3de28f1
https://yourviews.mindstick.com/view/user/634408/songnam-song-nam
https://www.pinterest.ca/songnam09
https://twitter.com/xaydungsongnam
https://ludomanistudier.dk/konference/song-nam-vietnamese-professional-construction-consultant
https://www.slideserve.com/songnam
http://sin-compromiso.es/login/usuario/songnam/profile/
https://bitbucket.org/songnam/ms-trang
https://www.nj24.pl/users/songnam
https://contactup.io/_u66261/
https://www.ultimate-guitar.com/u/songnam
https://www.empowher.com/users/songnam
https://www.picfair.com/users/songnam
https://www.bebee.com/bee/song-nam
https://www.codementor.io/songnam
https://arc.dev/@songnam
https://www.jigsawplanet.com/songnam?viewas=0ba1657d5cd1

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide