Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Build Guide by Burczyn

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.


984
Views
0
Comments
1
Votes
Rating Pending
League of Legends Build Guide Author Burczyn

aster Yi Critical || Poznawanie tajników Wuju Style

Burczyn Last updated on December 29, 2010
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

2
4
8
10
12
Ability Key Q
13
14
15
17
18
Ability Key W
1
3
5
7
9
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
3/
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
Tenacity
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
4/
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quickness
Blink of an Eye
 
 
 
 
 
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
Presence of the Master
 
 

Utility: 9


Plusy:
- True pierdolnięcie(1k damage per hit...)
- Movement Speed - każdemu uciekniesz, każdego dogonisz(Phantom Dancer + Ghost lub Highlander)
- Świetny farmer (doskonały AoE damage dzięki Alpha Strike)
- Budynki padają w kilka sekund
- Profesjonalny carrying
- Zgarnięcie firstblooda to pestka
- Skill meditate jest idealny jeżeli mamy na sobie Ignite lub ultime Mordekaisera(choć inwestujemy w niego dopiero w late game)
- Kosztuje tylko 450IP

Minusy:
- Wytrzymałość! Yi to papier, porządny stun + exhaust i widzimy się po respawnie
- Manożerność(jedna, dwie porządne team fighty i mana wynosi 0)