Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Katarina Build Guide by nyahbinghiPolska

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.


411
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
League of Legends Build Guide Author nyahbinghiPolska

Katarina <3

nyahbinghiPolska Last updated on October 28, 2012
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

1
4
5
7
8
Ability Key Q
3
14
15
17
18
Ability Key W
2
9
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
4/
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
4/
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Katarina

Katarina jest niezwykle zabójczym kontem . Jej pasywa jest niesamowicie niebezpieczna dla rywali.Po zabiciu wroga odnawiają jej się skille. Przez to atakuje w błyskawicznym tempie.

Q- jest to sztylet ,który odbija się od rywali oraz minionów
W- jest to wir który dodaje przez sekundę szybkość ruchu oraz zadaje średnie obrażenia
E- jest to doskok do rywala oraz zadanie obrażeń.
R- jest to zabójcza maszyna do penta killa , katarina kręci się w kółko rzucając sztyletami i zadając mega obrażenia rywalowi.

I'm nyahbinghiPolska and I from Poland . I play Katarina in this bulid.