Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Sona Build Guide by MaGikk

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.


1K
Views
0
Comments
0
Votes
League of Legends Build Guide Author MaGikk

Sona - Seek'n'Destroy (PL)

MaGikk Last updated on October 1, 2011
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

1
3
5
7
9
Ability Key Q
2
8
10
12
14
Ability Key W
4
13
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
4/
Sorcery
Alacrity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
Tenacity
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
4/
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Presence of the Master
 
 

Utility: 21


Table of Contents
Guide Top

Runes

Wiadomo, marki zawsze na magic pen.
Sona w early game szybko zużywa manę, w połączeniu z Meki Pendant/Tear of Goddes, uzyskasz duża regenerację many w początkowych etapach gry, z tąd seale na mana regen.
Ja wybrałem flat cd. reduction na glyphy, ale równie dobrze, można je zastąpić cdr/per level, lub flat AP.
Quintessences - Podałem do wyboru, AP lub mag. pen. jednak równie dobrze można wykorzystać dowolne, wedle upodobań.


Guide Top

Items

Mogę się doczepić jedynie do Mejai's Soulstealer'a, jeśli grasz w trybie Dominion, zamieniasz na Lich Bane, to samo, gdy nie lubisz snowballi.


Guide Top

Summary

Nie będę się za bardzo rozpisywał odnośnie innych aspektów, bo każdy ma inne zdanie, a ja chcę podzielić się tylko buildem i ukazać, że Sona jest zabójczym supportem.