Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Talon Build Guide by jaramaster

This build has been archived and is for historical display only.

PLEASE NOTE: This build has been archived by the author. They are no longer supporting nor updating this build and it may have become outdated. As such, voting and commenting have been disabled and it no longer appears in regular search results.


Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author jaramaster

Talon slow en PL

jaramaster Last updated on December 31, 2011

Ability Sequence

2
5
8
14
17
Ability Key Q
1
4
7
10
13
16
Ability Key W
3
9
12
Ability Key E
6
11
15
18
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 9


1 vs 1 - 1 vs 2 and all fight :)

Talon slow en. czyli talon spowalniający wroga :) nie dość że w 2 skillu mamy spowolnienie to do tego frozen mallet :) coś pięknego dla uciekających zwłaszcza. Troche m res. i mała tarcza na 30% hp. pancerz też niczego sobie. o zdrowie też nie musimy się martwić, arm.pen. i dmg 300 po pełnych zakupach daje nam niezłego boosta do wszystkiego. krwiopijca obowiązkowy. Thornmail jest dla większej przeżywalności lub dla tych którzy zechcą go kupić ;p runki m.pen. trochę cooldowna i mov.spd. no i takie tam :) reszty nie mszę tłumaczyć. masteries wiadomo że dmg i z deka many też trochę jest co lvl ;p no to chyba tyle miłego grania, polecam. pozdrawiam :)