Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Udyr Build Guide by Kiebas18

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.481
Views
0
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Kiebas18

UDYR - ZWIERZENCY ZIOM

Kiebas18 Last updated on July 15, 2012

Ability Sequence

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 30

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Guide Top

ogulnie o udyrze

udyr jest czlowikeim ktury zamienia sie w rurzne zwierzontka :))
na pszyklat w tygryska pieseczka kotka rzulwika niedzwiedzia polarnego i feniksa :)))))
ludzie mylom go z papierzem ale on jest bardzo mily ;d


Guide Top

i jak tu kurwa tym grac

normalnie napierdalasz losowo klawiaturom o sciane i powstajom konbinacje zwierzont
na pszyklat pjes ktury wyglonda jak zbir


Guide Top

ending

no to muj poradnik sie pszydal
dzienkuwa za oglondanie
pozdro dla prawdziwych :D