Varus Build Guide by sogipl

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.


NEW
Rate Up LoL Guide Rate Down LoL Guide
League of Legends Build Guide Author sogipl

Varus Pro Polish Bulid

sogipl Last updated on May 10, 2012
3,540 2
Build 1 (Cheat Sheet)

Champion Build: Varus

Health 2856
Health Regen 14.4
Mana 898
Mana Regen 15.5
Armor 78.7
Magic Resist 30
Dodge 0
Tenacity 0
Movement Speed 400
Gold Bonus 0
Attack Damage 391.99
Attack Speed 89.054
Crit Chance 65%S
Crit Damage 50%
Ability Power 0
Life Steal 12%
Spell Vamp 0
Armor Penetration 21.52
Magic Penetration 0
Cooldown Reduction 10%


Recommended RunesAbility Sequence

1
4
5
8
10
Ability Key Q
2
9
12
13
18
Ability Key W
3
7
14
15
17
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 8

Zawsze przed każdym atakiem ze Skili nakładamy 3 znaki (skil pod w) pozwoli nam to na zadanie większych obrażeń a także będziemy mieli większą szanse na zabicie wroga. Starajmy się być na tym samym lejnie z supportem/tankiem, powód jest prosty Varus jest potężną postacią walcząca z dystansu jednak jego największa słabość jest podobna do słabości Xerteha, czyli kiedy przeciwnik z doskokiem się do nas zbliży mamy niską szanse na zabicie ponieważ nasze HP nie jest zbyt wielkie.