Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Vladimir Build Guide by Grishnok

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.


807
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
League of Legends Build Guide Author Grishnok

Vlad Palovnik

Grishnok Last updated on January 26, 2012
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

1
4
7
Ability Key Q
2
5
Ability Key W
3
Ability Key E
6
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
3/
Archmage
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 19

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 11


Chapter 1

Postać do harassu na mida, powinna dawać radę z większością postaci (wyjątki np Brand) Przedmioty kupujemy w następującej kolejności: buty podstawowe->hextech revolver->sorc boots->pełny rylai/rabbadon(w zależności od przeciwników ale tak czy inaczej jedno leci po drugim)->kończymy woa->lich bane/warmog (dlaczego lich bane? zadawanie ponad 1000 dmg turretom boli, przeciwnicy też to odczują).
Build specjalnie dla GC ;-)