Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Build Guide by Dr4g0n2450

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.1K
Views
0
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Dr4g0n2450

Warwick - Jungling Killer Polish version

Dr4g0n2450 Last updated on April 22, 2011

Ability Sequence

1
3
5
7
9
Ability Key Q
2
8
12
13
14
Ability Key W
4
10
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
4/
Sorcery
Alacrity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
2/
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
Tenacity
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
4/
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quickness
Blink of an Eye
 
 
 
 
 
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
Presence of the Master
 
 

Utility: 9


Guide Top

Zalety / Wady

Zalety:
- Bardzo dobry jungler
- Duże możliwości gangowania w early-mid
- Naszego Ultimate nie przerywa Cleanse
- Dwa solo lane co nam da 2 postacie z większym levelem (co nam do przewage)

Wady:
- Bardzo słaby w 5v5 jak na bohatera walczącego wręcz
- "Samostunujące" Ultimate


Guide Top

Junglowanie

Tutaj jest mapa do junglowania:Oczywiście zaczynamy od golema z buffkiem bijemy golema i jak golem nas uderzy to wypijamy jednego potka.Następnie idziemy na wilki, powinniśmy mieć drugi level. Po zabiciu wilków idziemy na lizarda, zaczynamy tak samo jak z golemem. A dalej idziemy tak jak jest na mapce.


Guide Top

Summoner Spelle

Osobiście biore Smite(Obowiązkowe do junglowania) i Ignite. Oczywiście nie wyklucza to brania innych spelli, ale kiedy junglujesz to smite obowiązkowe.