Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Master Yi Build Guide by Toximus Prime

337
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
League of Legends Build Guide Author Toximus Prime

Master Yi

Toximus Prime Last updated on March 2, 2016
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
2
14
15
17
18
Ability Key W
3
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

5/
Fury
 
 
Sorcery
 
 
 
 
 
 
 
 
5/
Vampirism
 
 
Natural Talent
 
 
 
 
 
Bounty Hunter
1/
Oppressor
 
 
 
 
 
5/
Battering Blows
 
 
Piercing Thoughts
 
 
 
 

Ferocity: 18

Wanderer
 
 
5/
Savagery
 
 
 
 
 
 
 
 
5/
Merciless
 
 
Meditation
 
 
 
 
 
Bandit
1/
Dangerous Game
 
 
 
 
 
Precision
 
 
Intelligence
 
 
 
 

Cunning: 12

Recovery
 
 
Unyielding
 
 
 
 
 
Explorer
Tough Skin
 
 
 
 
 
Runic Armor
 
 
Veteran's Scars
 
 
 
 
 
Insight
Perseverance
 
 
 
 
 
Swiftness
 
 
Legendary Guardian
 
 
 
 

Resolve: 0


Ting å gjøre

Det er viktig å farme mye. Satack devourer opp til 30 ASAP. Scuttle crab gir 2 stacks, drake og rift herald gir 5.

Ward mye, prøv å skaff litt kills om det er mulig.