Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Riven Build Guide by kralhe

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.


988
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
League of Legends Build Guide Author kralhe

Riven broken wings

kralhe Last updated on September 5, 2013
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
3
14
15
17
18
Ability Key W
2
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Table of Contents
Guide Top

Riven


Guide Top

Riven Taktikler

- q ile bazı duvarlardan atlanabiliyor yeni patch ile o yüzden bu skill hem kaçış için hem yakalamak için idealdir
- w skiliniz stundur fakat rangesi çok küçük olduğu için e den sonra kullanmanızda fayda var
- mobilitesi yüksek bir karakter olan rivenin e skili sizin mausunuzun baktığı yöne hareket edecektir
- r skiliniz 2 kere kullanılır 1. seferde aktifleştirilir 2. seferde ashenin w skiline benzer bir atış yapar
- skill combonuz ise r q e w r şeklinde olabilir

fb iletişim : https://www.facebook.com/ibrahim.semiz.90