Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Irelia Build Guide by T.Sentry

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.


760
Views
0
Comments
0
Votes
League of Legends Build Guide Author T.Sentry

TÜRK İRELİA OFF TANK BUİLD !!! [GÜNCEL]

T.Sentry Last updated on October 23, 2013
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit

Ability Sequence

1
8
10
12
13
Ability Key Q
2
4
5
7
9
Ability Key W
3
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Honor Guard
 
 

Defense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Genel

Bu build ile hem damage atabiliyorsunuz hem tank oluyorsunuz. Kesinlikle tavsiyemdir. Saldırı hızınız çok yüksek olduğu için W skillinizi daha fazla kullanabiliyorsunuz. Karşınıza en iyi tanklar gelse bile true damage sayesinde kolaylıkla indirebilirsiniz. Ayakkabı isteğe göre Ninja Tabi veya Mercury olarak değişebilir.