Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

's Forum Avatar

Strona poświęcona tematyce League of Legends

Creator: Purester November 5, 2011 3:38am
Purester
<Member>
Purester's Forum Avatar
Posts:
1
Joined:
Feb 25th, 2011
Permalink | Quote | PM | +Rep November 5, 2011 3:38am | Report
Zapraszamy na naszą nowo powstałą stronę http://noxus.pl/ !
Zarejestruj się na forum, podziel się swoją wiedzą z innymi i otrzymaj rangę Moderatora!
Najlepsze buildy i poradniki znajdą się na stronie głównej.
Strona dopiero się rozwija więc prosimy o udzielanie sugestii i porad!

Naszymi celem jest :
Stworzyć portal, na którym znajdą się najlepsze poradniki i buildy w polskiej wersji językowej.
Rozwinąc forum, aby użytkownicy mogli podyskutować na tematy związane z grą.
Pomagać graczom w różnych aspektach gry, poprzez wykorzystanie wiedzy naszych specjalistów.
Opracować system, który pozwoli użytkownikom, oceniać i dodawać własne poradniki.
Zaawansowanym graczom LoL zapewnić reklamę i sponsoring.

Nie czekaj pokaż na co cię stać, zdobądz reklamę i wejdz na truniejową scenę lol'a !

Welcome to our newly created website http://noxus.pl/!
Register on the forum, share your knowledge with others and get the rank of a Moderator!
Best builds and guides will be on the homepage.
Home only to grow so please provide suggestions and advice!

Our aim is to:
Create a portal where you can find the best guides and builds in the Polish language version.
Open forum for users to discuss on topics related to the game.
To help players in various aspects of the game, through the use of the knowledge of our specialists.
Develop a system that will allow users to evaluate and add your own guides.
LoL provide players with advanced advertising and sponsorship.

Do not wait to see what you can afford, get publicity and go on stage truniejową lol'a!

You need to log in before commenting.

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide