Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo - Happy Halloween

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Enter the MOBAFire Ironman and test your skills to compete for the $1,000 USD cash prize and a prestigious award! 🔥

Summoner Info

Biography

Giới thiệu : Bác sĩ ưu tú - Nguyễn Thành. Nguyên trưởng khoa khám bệnh, bệnh viện Da liễu Trung Ương. Bác sĩ Nguyễn Thành đã có 38 năm kinh nghiệm trong công tác ngành Y, chuyên ngành Da liễu, phục vụ khám, chữa bệnh cho hàng nghìn bệnh nhân trên cả nước.
Hag tags: #cahu #liplop #mohoi #trimohoi #dieutrimohoi #bacsi #bacsinguyenthanh #dalieu #benhviendalieu #benhvien
Địa chỉ: 15A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
SĐT: 8419006951
Website: https://liplop.vn/pages/bac-si-nguyen-thanh-nguyen-truong-khoa-kham-benh-benh-vien-da-lieu-trung-uong
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069127338047
https://liplop.vn/pages/bac-si-nguyen-thanh-nguyen-truong-khoa-kham-benh-benh-vien-da-lieu-trung-uong
https://g.page/cskh-dalieutrunguong?share
https://alobacsi.com/phuong-phap-dieu-tri-mo-hoi-bang-may-dien-di-ion-liplop-n413642.html
https://www.techz.vn/143-121-6-dien-di-ion-phuong-phap-tri-mo-hoi-nhieu-thay-cho-phau-thuat-ylt522080.html
http://maps.vietbando.com/POI/vi/Poi/Index/4f84063e-e25e-4394-aa34-04f5b088bde4?cat=7321
https://giadinh.net.vn/song-khoe/dieu-tri-mo-hoi-khong-dung-thuoc-ban-da-biet-20210106173510267.htm
http://baosonla.org.vn/vi/bai-viet/benh-vien-da-lieu-trung-uong-lam-viec-voi-ubnd-tinh-31757
https://dalieu.vn/
https://www.facebook.com/cskh.dalieutrunguong/
http://lao****xahoi.net/benh-vien-da-lieu-trung-uong-da-dang-hoa-dich-vu-nang-cao-chat-luong-kham-chua-benh-huong-toi-su-hai-long-cua-nguoi-benh-1313619.html
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh_vi%E1%BB%87n_Da_li%E1%BB%85u_Trung_%C6%B0%C6%A1ng
https://vatlytrilieu.vn/suc-khoe/cac-phuong-phap-hieu-qua-chua-benh-ra-mo-hoi-nhieu/
https://yhocvietnam.com.vn/suc-khoe/mo-hoi-nach/
http://congdoanytevn.org.vn/pages/news/18404/Benh-vien-Da-lieu-Trung-Uong---Mot-so-hoat-****-hieu-qua-va-y-nghia-nhan-dip-tet-Tan-Suu-2021.html
https://vietnamnet.vn/benh-vien-da-lieu-trung-uong-tag181439.html
https://liplop.vn/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069127338047

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide