Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Less than a week left to join the Midseason 12 Guide Contest! Create or update guides for the chance to win up to $200 in prizes! 🏆

My Website

https://bem2.vn/

Summoner Info

Biography

Mô tả: Bem2vn là blog chuyên về tin tức game các loại như: game online, offline, game mobile, pc,… Chúng tôi xây dựng website lại chỉ để đem đến cho bạn những tin tức mới nhất về làng game Việt.
Hastags, tag #bem2vn #bloggamebem2
Địa chỉ: 79/17 Đường Phú Thọ Hòa, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phone: 0877074074
Website: https://bem2.vn/
https://bem2.vn/
https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=zBnNwmsAAAAJ
https://www.linkedin.com/in/bem2vnn/
https://vimeo.com/bem2vn
https://www.quora.com/profile/Bem2vn
https://www.instagram.com/bem2vn/
https://500px.com/p/bem2vnn
https://www.youtube.com/channel/UC1R5I5-9FEauUkZrJt312tg/about
https://www.blogger.com/profile/18012654324530463638
https://bem2vn.blogspot.com/
https://www.pinterest.com/bem2vnn/
https://bem2vn.tumblr.com/

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide