Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Last chance to enter the MOBAFire Ironman and test your skills to compete for the $1,000 USD cash prize and a prestigious award! 🔥

Summoner Info

Biography

Cá kho làng Vũ Đại thương hiệu DASAVINA uy tín, chất lượng đã góp phần làm thay đổi bộ mặt và cuộc sống của người dân nơi đây. Chính vì vậy DASAVINA là thương hiệu duy nhất tại Việt Nam được Google (Mỹ) lựa chọn về quay clip trong 4 ngày đêm liên tục để quảng bá món Cá kho làng Vũ Đại của DASAVINA trên toàn thế giới
Hag tags: #dacsan #monngon #amthuc #cakholangvudai #cakhohanam #cakhonhanhau #cakhodaihoang #cakho #cakhocotruyen
Địa chỉ: xóm 13, Lý Nhân, Hà Nam
SĐT: 84904750363
Website: https://cakholangvudai.org/
Maps: https://www.google.com/maps?cid=8324101029967843905
https://www.webtoolhub.com/profile.aspx?user=42271197
https://www.threadless.com/@cakholangvudai/activity
https://forum.acronis.com/it/user/362973
https://www.instapaper.com/p/cakholangvudai
https://www.allmyfaves.com/cakholangvudai
https://www.zippyshare.com/cakholangvudai
https://tinhte.vn/members/cakholangvudai.2844014/
https://able2know.org/user/cakholangvudai/

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide