Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

MOBAFire's first Mini Guide Contest is here! Create or update guides for the 30 featured champions and compete for up to $200 in prizes! 🏆

Summoner Info

Biography

برای داشتن یک خواب راحت که تضمین سلامت جسمی و روحی ماست و در نتیجه باعث می شود صبحمان را شاد و سرزنده شروع کنیم، داشتن یک سرویس خواب راحت و استاندارد ضروری است.  اگر به دنبال یک خوشخواب طبی هستید، باید این اطمینان را هنگام خرید از فروشنده حاصل نمایید که بعد از خواب 7 الی 8 ساعته دچار سردرد یا کمر درد و یا کوفتگی بدن نمی شوید. اگر به دنبال یک بالشت هستید که هم سبک باشد هم مقاومت زیادی داشته باشد، قابل شستشو و ضد حساسیت نیز باشد حتما بالش پنبه ای خریداری کنید. شما می توانید نه تنها اتاق خواب بلکه اتاق نشیمن را با رو مبلی های زیبا تزئین کنید و دکوراسیون خانه خود را جذاب تر نمایید. رو مبلی باعث می شود مبل ها نیز دیرتر کثیف شوند. در هنگام خرید تختخواب نیز علاوه بر زیبایی باید به راحتی و جنس آن توجه کنیم و همچنین ابعاد اتاق را در نظر بگیریم و با توجه به آن خرید تخت خواب را انجام دهیم.

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide