Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Summoner Info

Biography

زمانی که قصد خرید نهال در بیرون را دارید، اولین کاری که باید انجام دهید فروش نهال بادام است. شما می توانید نهال ها را در اکثر نهالستان ها یا مراکز باغ پیدا کنید. هنگامی که نوع نهال مورد نظر خود را انتخاب کردید، باید در مورد مکان آن تصمیم بگیرید. محل باید در منطقه ای باشد که نور خورشید زیاد باشد و خاک با زهکشی مناسب داشته باشد. همچنین باید مطمئن شوید که مکان دور از درخت یا ساختمان باشد. هنگامی که مکان مناسب را پیدا کردید، باید خاک را آماده کنید. برای انجام این کار، باید خاک را تا عمق حدود 12 اینچ حفر کنید. پس از سست شدن خاک، باید مقداری مواد آلی در آن بریزید. این می تواند به شکل کمپوست، کود دامی یا پیت ماس ​​باشد. پس از انجام این کار، باید از سفت بودن خاک مطمئن شوید. برای این کار باید یک مشت خاک بردارید و آن را فشار دهید. اگر خاک به صورت گلوله در کنار هم بماند، آماده کاشت است. اگر از هم جدا شد، باید مواد آلی بیشتری اضافه کنید. پس از آماده شدن خاک، می توانید شروع به نهال فروشی سعید قاسمی خود کنید.

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide