Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Summoner Info

Biography

نهال ها گیاهان جوانی هستند که از بذرها جوانه زده اند. آنها معمولاً قبل از کاشت در زمین در گلخانه ها یا نهالستان ها رشد می کنند. کاشت نهال یک عمل رایج در کشاورزی و باغداری است. کاشت نهال نسبت به بذر مزایای زیادی دارد.

پیوند خرید نهال گردو ها راحت تر از بذر است. آنها قبلاً شروع به رشد و توسعه یک سیستم ریشه کرده اند. این باعث می شود که آنها کمتر در معرض آسیب در حین پیوند قرار بگیرند. نهال ها نیز کمتر توسط آفات خورده می شوند. پرندگان و جوندگان جذب دانه ها می شوند، اما آنقدرها به نهال علاقه ندارند.

نهال ها سریعتر از دانه ها رشد می کنند. آنها به مواد مغذی و آب بیشتری دسترسی دارند زیرا با گیاهان دیگر رقابت نمی کنند. این به آنها اجازه می دهد تا با سرعت بیشتری توسعه یابند. نهال ها همچنین نسبت به بیماری ها و آفات مقاوم تر هستند. میزان بقای آنها بیشتر از دانه هاست.

فروش نهال گردو ها گران تر از بذر هستند، اما ارزش سرمایه گذاری را دارند. گیاهان بیشتری از نهال ها نسبت به دانه ها بدست خواهید آورد. در صورت کمبود زمان، نهال ها نیز گزینه خوبی هستند. آنها را می توان نزدیکتر از دانه ها به هم کاشت. این باعث می شود برای فضاهای کوچک انتخاب خوبی باشند.

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide