Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Summoner Info

Biography

TGP Media cung cấp giải pháp đào tạo và triển khai marketing online tại Bình Dương(thiết kế web, quảng cáo facebook, google, email marketing, video, thiết kế, app )
Không chỉ chạy quảng cáo, chúng tôi đặt mục tiêu giúp doanh nghiệp tăng trưởng (doanh thu/lợi nhuận/thương hiệu).
Web: tgpmedia.net, địa chỉ: số 21, đường ĐX117, Khu 7, P. Tân An, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide