Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Annie Build Guide by radek024

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.17K
Views
0
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author radek024

Annie - Dziecko Ciemności [PL]

radek024 Last updated on June 2, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Cheat Sheet

Annie Build

Ability Sequence

1
3
5
8
10
Ability Key Q
2
4
7
9
12
Ability Key W
13
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 16

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 14


Annie - Dziecko Ciemności


Annie - bohater League of Legends, kosztuje 450PZ lub 260RP. To że tania, nie oznacza że łatwa do ogarnięcia, cena również nie mówi o sile. Dobrze dobrane eq oraz umiejętności dają nam szerokie pole do popisu. Co prawda Annie do najsilniejszych nie należy, ale do gry na wczesnych etapach to naprawdę super postać. Zatem; weźmy się za umiejętności:

Bierna - Piromania
Po rzuceniu 5 zaklęć, następne ogłuszy cel na 1,75 sekundy.

Jedna z najlepszych biernych z jakimi miałem do czynienia. Warto obserwować pasek na skillami, aby nie stracić stuna. Ważny jest w każdym momencie.Q - Dezintegracja
60/70/80/90/100 pkt. many
Annie rzuca wzmocnioną kulę ognia, zadając obrażenia i odnawiając manę, jeżeli cel zostanie zabity.

Kolejny super skill. Warto dobijać nim miniony, ponieważ nie tracimy many, a odczekujemy tylko czas odnowienia umiejętności, przy okazji nabijając sobie bierną.
W - Spopielenie
80/95/110/125/140 pkt. many
Annie tworzy stożek płomieni, zadając obrażenia objętym nim celom.

Ta umiejętność przyda się do dobijania przeciwników, farmienia czy ładowania stuna. Zadaje spore obrażenia, niektórzy preferują ją jako pierwszą umiejętność - w moim przypadku atak nadrabia maną, którą dosłownie na początku wchłania.E - Płonąca Tarcza
25/25/25/25/25 pkt. many
Chroni Annie, zmniejszając otrzymane przez nią obrażenia oraz odbijając te, wynikające ze zwykłych ataków.

W late game rzadko ratuje życie. Umiejętność nic nie daje, wręcz nic nie zabiera.R - Przywołanie:Tibbers
125/175/225 pkt. many
Annie przywołuje do życia swojego niedźwiedzia, Tibbersa, zadając obrażenia na danym obszarze. Tibbers potrafi atakować, a ponadto podpala przeciwników, którzy znajdują się koło niego.

Jedna z tych utli, które ratuje życie. Podpala, w razie ataków od wieży on je przyjmuje. Zabija miniony, dostajemy kasę. Działa jak Awans. W każdym razie przydatny pod każdym względem, wyjątek to moment w gdy kampimy na dżungli. Może wyjść, co informuje wroga o przebywaniu Annie :).

Sklep


Kryształ Many - Annie ma mało many, na początku sie przyda, o ile nie będziemy padali przy pierwszej lepszej okazji.
Pierścień Dorana - ważniejszy dobytek maga na początku, dodaje wszystkiego po trochu.
Buty Maga - buty każdego maga, Annie jest wolna i zawsze są potrzebne.
Krystalizator Ochrony - daje many i hp, idzie później pod różdżkę wieków.
Różdżka Zniszczenia + Krystalizator Ochrony -> Różdzka Wieków - daje AP, HP, manę. jedna z najbardziej polecanych rzeczy na Annie w początkowej fazie gry.
Absurdalnie Wielka Różdżka -> Rabadon - Mnóstwo AP = dużo obrażeń.
Kostur Archanioła - mana, kolejny item. Można go pominąć o ile jest sie pewnym że jej na nie zabraknie.
Księga Grozy Morello - skrócenie czasu odnowy naszyc skilli. Przydatne w late game.
Kryształowe Berło Rylai- item wręcz nieosiąglny, ponieważ jest juz po nas albo po wrogu. Przyda się jednak, sprzedajmy za niego pierścień Dorana.Czary


Uleczenie

Annie ma słaby zasięg, co nie jest korzystne na midzie. Posiada również mało HP, na początku, jak i zarówno na końcu. Zawsze przydatne, szczególnie w teamfight.

Duch

Annie nie jest również za szybka. Co prawda posiada ochronkę(e), jednak w razie niebezpieczeństwa nie starczy. Duch pozwala na szybkie wrócenie się pod wieże w razie gonienia.

_________________________________________________________________________________________


Tyle na temat Annie.
Jeżeli chcecie więcej poradników po polsku z magami w roli głównej - piszcie w komentarzach :).