Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Draven Build Guide by Dawison989

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.116K
Views
1
Comments
4
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Dawison989

Draven AD/Speed attack PL

Dawison989 Last updated on June 13, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
ADC Role
Ranked #8 in
ADC Role
Win 50%
Get More Stats

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
2
8
12
13
15
Ability Key W
3
10
14
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
4/
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Chapter 1

Witam
Jest to mój pierwszy build dla postaci na stronie Mobafire.com, ale mam nadzieje że się spodoba.
Draven to postać AD Carry i tak będziemy go rozwijać. Aby na początku nie odstawał od reszty bohaterów, kupujemy runy zwiększające moc biernie, a nie co poziom. Kombinacja run wydaje mi się dobra, jeśli jednak uważasz, że powinienem coś zmienić pisz.
Co do summoner spells : Ja osobiście używam Heal + Ignite, lecz na pewno dobrze spisze się także Flash czy Ghost.
Jeśli chodzi o umiejętności naszej postaci. Najważniejszą naszą umiejętnością jest SPINNING AXE (Q). Dlatego też najpierw maxujemy właśnie tę umiejętność. Zwiększa ona nasze obrażenia. Kolejną naszą umiejętnością jest BLOOD RUSH (W). Po użyciu rośnie nam Attack Speed i Movement. Umiejętności STAND ASIDE (E) używamy do gonitwy lub na początku walki. Nasze ULTI (WHIRLING DEATH) jest świetną bronią na uciekających przywoływaczy. Ma ono zasięg całej mapy. NIE UŻYWAJCIE GO BEZMYŚLNIE NA CHAMPIONÓW POSIADAJĄCYCH PEŁNE ŻYCIE !
Itemy, które polecam kupować to standardowo dla postaci AD do FB Ostrze Dorana zaś Nagolenniki berserkera, K.W Miecz, Zapał, następnie z K.W budujemy Ostrze nieskończoności, a z zapału Widmowy tancerz. Po kupieniu tych itemków składamy kolejno : Krwiopijec i Czarny tasak. Jeśli uda nam się farmić na minionach lub przeciwnik nas nafeeduje. Możemy sprzedać Ostrze Dorana i w jego miejsce kupić kolejny krwiopijec, a w miejsce nagolenników kolejny Widmowy Tancerz.
Opcjonalne itemki to :
Ostatni szept lub Widmowe ostrze Yommu - gdy przeciwnik ma duży pancerz
Anioł stróż - gdy mamy zbyt mało życia i często padamy
Całun Banshee - gdy brakuje nam many (co raczej się nie zdarza)

Pamiętajcie, że Draven to postać Solo Top, ew.Mid
Dziękuje i pozdrawiam Dawison989