Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Fiora Build Guide by SingleMan7

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.7K
Views
2
Comments
6
Votes
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author SingleMan7

Fiora - Deadly Duelist

SingleMan7 Last updated on September 1, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

2
14
15
17
18
Ability Key Q
1
4
5
7
9
12
13
Ability Key W
3
8
10
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
4/
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Guide Top

Small Usefull Tips

Firstly sorry for mistakes. I'm not native English speaker. I won't make it long. Here are some usefull tips.1-Use ward for avoid ganks.2-Try to do last hit to minions for more golds.3-You can use Q for last hits.4-If there are minions between you and enemy champion. Firstly use Q on minions and than on enemy champion5-If there is a range carry against you. You can use W to avoid his/her harassing fire. And use fourth tips. He/She will think twice time before attack againg6-Remember that your ulti also will block attacks.7-Don't beware to use your ulti.8-You can use Flash instead of Ghost. But when you are chasing ghost will be more effective. When you use flash, you will just have time to two basic attack. But when you use ghost, you will have ten seconds to attack. Flash is more effective when you are escaping but remember that you will be chaser, not fleeing.9-In the one-to-one figts. Wait your enemy to use her/his skills before use W. Or your skill will go down the drain.10-You can avaoid enemy Fiora's ulti with W11-And finally don't forget to get red buff


Guide Top

Items

We start withand 3xTree healt potion will help you to stay at lane longer. And bot will help you escaping or chasing after first fights. I'm sure you don't want to be first fallen.And always have one ward to put, during lane phase.Then you buyIt's very strong early-game item. It increas your health, attack damage and life-steal.When you have enough money you will buyand then complete your shoes . We buy this shoes because you will buy items that give more armor than magic resist, so we use this shoes to have more magic resist. It alsa have tenacity. It will save you much time. Theh You will have %13 life-steal. So it's very helpfull. Because after fights you will regenerate quickly and level up faster. Also buying blood*****r early is very good. Because it has bonus effectives when you kill enemies.will give you more damage and health that you need. Then we completeSo we have enough health, attack damage and life-steal. It's time to increase our attack speed, armor and magic resist.You will have more attack speed withThat's enough. Then we buy It has armor and magic resist. Alsa it have pasivve: Revive your champion upon death, restoring 750 health and 375 mana. 5 Min cooldown.CompleteMore damage more armor. Life steal that supported with Attack Damage and Attack Speed and having enough armor, magic resist and health mean having full hp after fights.So we have enough protection. Time to have best attack damage item:


Guide Top

Summoner Spells

is very good spell to enemies who are escaping. Also it reduces %50 of healing effects.is best spell to chase and good spell to escape.is best spell to escape and good item to chase enemies who are nearly dead.


Guide Top

Runes

Greater Mark of Desolation: because armor penetration is more effective than attack damageGreater Seal of Resilience: because we will have enough armor at late-game. So we need armor boost for early-game.Greater Glyph of Shielding: Because we won't have magic resist. So we have take magic resist rune that also effective at late-gameGreater Quintessence of Desolation: ...


Guide Top

Ufak Tavsiyeler

Arkadaşlar millet gibi saatlerce yazıp uzatmayacağım. Fiora için 1-2 tüyo:1-Mutlaka gank yememek için ward kullanın.2-Minion'lara son vuruşu yaparak mümkün olduğunca altın kazanmaya çalışın.3-Minion'lara son vuruşu yapabilmek için Q yeteneğini kullanmaktan çekinmeyin.4-Rakip şampiyonla aranızda minion varsa önce bir minion'a Q atıp oradan da rakibinze atmak suretiyle hızlı bir şekilde saldırıya geçebilirsiniz.5-Uzaktan taciz eden 'range carry' karakterlere karşı üstteki maddeyi ve her basit ataklarında W yeteneğini kullanarak taciz etmelerini önleyebilirsiniz.6-R yeteneğinin sadece hasar vermediğini ayrıca o süre boyunca sizi alacağınız hasarlardan da kurtaracağını unutmayın.7-Yarısı boşa gidecek olsa da kaçan düşmanlara karşı R yeteneğinizi kullanmaktan çekinmeyin.8-Ghost yerine Flash da kullanabilirsiniz ancak kaçan düşmanı kovalarken Ghost Flash'dan çok daha iyi. Çünkü Flash attığınız zaman adamın yanına gidince 1 vurursunuz 2 vurursunuz sonra tekrar kovalamaya başlarsınız. Ama ghost basarak 10 saniye boyunca adama rahat rahat kesersiniz. Kaçarken Flash daha etkili olacak olsa da siz daha çok kovalayan rolünde olacaksınız.9-Birebir dövüşlerde W yeteneğinizi kullanmadan önce rakibin skillerini atmasını bekleyin yoksa boşa gider.10-Rakip Fiora'ların ultisinden W ile kurtulabilirsiniz.11-Ve son olarak redd buff'u almayı unutmayın.


Guide Top

Eşyalar

ve 3xile başlıyoruz. Botumuz ilk dövüşlerden sonra kaçarken ve kovalarken çok yararlı olacak. Eminim ilk ölen olmak istemezsiniz. Potlar ise lane'nizde çok kalıp daha hızlı seviye atlamanızda yardımcı olacak.Ve lane'nizde kalacağınız sürece sürekli yanınızdaki çalılara koymak için bir ward'a sahip olun:Ve base'mize döndüğümüzde ilk olarakalıyoruz. Kendisi en güçlü başlangıç eşyalarındandır. Başlangıçta gerekli olan can, atak ve can-çalma ihtiyaçlarımızı karşılayacak.Yeterli paramız olduğundaalıyoruz. Can-çalma'mızın artması hem canımız azaldığında daha çabuk doldurup lane'de daha çok kalmamıza hem de dövüşleri kazanmamıza yardımcı olacak. Bunu aldıktan sonra ayakkabımızı tamamlıyoruz Bu ayakkabıyı almamızın sebebi ilerde bütü savunmasından çok zırh veren itemler alacak olmamız. Ayrıca 35 tenacity de sağlıyor ve bu çoğu kez hayatımızı kurtaracak. Bunu da aldıktan sonra 'i tamamlıyoruz. Bunu erken almamızın sebebi her adam öldürdüğünüzde ekstra özellik vermesi. Bu yüzden ne kadar erken alırsanız o kadar çok ekstra özelliğiniz olacak.ile hem canımızı hem de atak gücümüzü arttırıyoruz ve 'i tamamlıyoruz.Böylece yeterli can, atak gücü ve can-çalma'ya kavuştuk. Şimdi sıra atak hızı, zırh ve büyü savunmasında.ile atak hızı ihtiyacımızı gideriyoruz. ile hem zırhımız hem büyü savunmamız artıyor. Ayrıca öldükten sonra bizi 750 can ve 375 mana ile geri dirilten müthiş bir pasifi var.Ve'ı tamamlıyoruz. Daha fazla atak gücü, daha fazla zırhımız oluyor. Atak hızı ve atak hasarı ile desteklenmiş can-çalmaya ve yeterli can, zırh ve büyü savunmasına sahip olmanın anlamı dövüşlerden sonra full cana sahip olmaktır.Ve böylece yeterli korunmaya sahibiz. Şimdi oyundaki en iyi atak gücü eşyasında:Guide Top

Sihirdar Büyüleri

kaçan düşmanları öldürmek için birebir ayrıca rakibin iyileştirme etkilerinin %50sini emiyor.kovalamak için en iyi büyü. Kaçarken de oldukça kullanışlı.kaçmak için en iyi büyü. Nerdeyse ölmüş olan düşmanları kovalamak için de birebir.


Guide Top

Runeler

]Greater Mark of Desolation: Çünkü zırh delme, atak gücünden daha etkili oluyor.Greater Seal of Resilience: Çünkü oyun sonu yeterince zırhımız olacak. Bu ekstra etkiyi oyun başında almak daha mantıklı. Böylece zırh arttıran bir item alana kadar bizi idare edecek.Greater Glyph of Shielding: Çünkü oyun sonu zırh savunmamız biraz az olacak. Oyun sonu etkili olan bir zırh savuması daha çok işimize yarar.Greater Quintessence of Desolation: ...