Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Wukong Build Guide by ReMpSsSTR

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.16K
Views
0
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author ReMpSsSTR

Her zaman muz !!!!

ReMpSsSTR Last updated on June 13, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Top Lane
Ranked #33 in
Top Lane
Win 51%
Get More Stats

Ability Sequence

2
4
7
9
10
Ability Key Q
3
14
15
17
18
Ability Key W
1
5
8
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 24

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Guide Top

Genel Bilgi

Wukong rakiplerini fazlasıyla oynatır . Bu rakip için sinir bozucu ve dikkatini dağıtır oynamasını engeller . Buda sizin için ekstra avantaj olur (tabi her zaman rakibin dikkatini dağıtmaz) 3. level'e kadar fazla saldırmaya çalışmayın . 3 level olunca ilk 3 skilimiz açılmış olacaktır bu sayede ''E'' atıp hemen ''Q'' basıp ve son olarak q ile vurduktan sonra ''W'' ile kaçın decoyun cooldown geri geldimi bu taktiği tekrar atın .Wukongun armoru ve magic resist az olduğu için masteries ve runelerde az da olsa armor veya mr vermeniz gerekir.Genelde Çalılarda bekleyiniz fazla riske girmeden kasılın zevkli bi o kadar da zor bi herodur zor görünmez ama skillerini doğru yer ve doğru zamanda kullanmaya dikkat ediniz.Yazmayı unuttum armor ve magic resist takım şavaşında ulti açıtığınızda da etkili olur armor yoksa çok rahat ölürsünüz ki bunu istemessiniz.Ve e ile başlamanız avantaj attack speed verdiği için first blood kolay olur heleki lane arkadaşınız (hei-shaco-voli bear-singed misal geriye fırlatma veya alet kurma gibi yetenekleri varsa rahatlıkla first blood alırısnız.Oyunda hızlı kasılmak için takım savaşlarından uzak durun genelde rakibi tek yakalayın wukong teke tekte en ideal champlardan biri ve ''Q'' skili ile rahat kule alaiblirsiniz minionlara e atın attack speed ile kuleye girin Q skilinin cooldownu kısa olduğu için gene söylüyorum kule almak kolay. Okuduğunuz için Teşekkürler...


Guide Top

İtem bilgisi

Başlangıçta fazla savaşa girmeyin bir an önce B.F almaya çalışın B.F alınca wukongun skilleri tavan yapıyor bu item başlangıçta iyi,sonradan yenii itemlere ihtiyaç duyacaksanız. Cooldown botu ise ap ayrı bişey çok işinize yarıyacak skilleri ard arda koymak adamı oynatmak çok kolay olucak e-q-w adam seni kovalıcak tekrar e-q-w diyerek rahatlıkla adam kesebilrisiniz.yukarıdaki itemleri kastıktan sonra ne kadar güleneceğini görecekseniz...


Guide Top

Pros / Cons

Pros

1.ad olması skillerinin gücünü artıracak
2. teke tekte kolay kolay ölmiceksiniz

Cons
1. H***as bi hero rahatça ölebilir


Guide Top

Farming

Tek yakaladığınız heroları rahatça keseiblrisiniz en kötü ulti ile kaçamsını engelleyebilrisiniz.