Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Nasus Build Guide by GekkeKnuffelBeer

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author GekkeKnuffelBeer

jungle nasus

GekkeKnuffelBeer Last updated on September 20, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
2
5
7
8
Ability Key Q
4
14
15
17
18
Ability Key W
3
9
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
Sorcery
Alacrity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 1

 
 
 
 
 
2/
Strength of Spirit
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
Tenacity
 
 

Defense: 8

 
 
 
 
 
4/
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Quickness
Blink of an Eye
 
 
 
 
 
3/
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
1/
Presence of the Master
 
 

Utility: 21


Creeping / Jungling

begin bij de double golems en laat iemand eerst 1tje pullen(maar niet killen echt 1 klap)
gebruik je eerst healthpotion terwijl je ermee bezig bent. zodra je die compleet hebt, ga naar de wraths ook daar pop je een hp potion, dan naar de wolfs en ook daar gebruik je een hp potion ebij, als je bij de Toplane(geval van blauwe team) of botlane(geval van Purple team) bent aan gekomen en ze overcommitten, gank deze lane. Bij een gank hoef je niet persee iemand te killen als ze flash hebben gebruiken is het ook al een succesvolle gank geworden.
eenmaal zo ver ga terug, als je geen hp potions meer hebt koop er een paar bij, het is moeilijk te zeggen om hoeveel je er moet kopen, dat ligt aan jouw eigen gameplay.
voordat je terug gaat zorg dat je genoeg geld hebt voor Madred's Razor, anders kan je de volgende Jungle pad niet afmaken, want die geeft jou kans op 500 extra dmg op minions en jungle creeps voor een normal attack.

deel 2:
ga weer naar de double golems, dan red buff, dan wraths, dan wolfs, dan blue buff, (zorg dat je niet dood gaat NOOIT NIET!!) eenmaal je jungle clear, ga ganken!! succelvollle ganks zorgen voor meer geld en snellere wins, met dit pad(die ik ook volg) kun je gemakkelijk voor de 20min mark al een surrender krijgen van de tegenpartij.
Good LUCK!!

REMEMBER!!
DON'T DIE IN THE JUNGLE OR YOU FAIL!!