Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Vayne Build Guide by QQChicken

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.5K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author QQChicken

Jungle Vayne Style

QQChicken Last updated on December 9, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
ADC Role
Ranked #1 in
ADC Role
Win 53%
Get More Stats

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
2
8
10
12
13
Ability Key W
3
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 14

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 16


Table of Contents
Guide Top

Bevezető

Sziasztok!
Sokat töprengtem egy ranged ad carry jungleön. Miért is? Gankelni könnyű vele , mivel nem kell a gankelendő enemy közelébe menni, illetve akik ranged ad carryvel szeretnének játszani , azoknak is legyen valaki. Vayne-nel alapvetően nem könnyű a jungle , de ha belejösz csodákra lehetsz képes a gankeknél.


Guide Top

Jungle

1.Small Golems: A jungle-t kezdd a Small Golemeknél. Amikor megjelennek autoattackelj(a nagyot üsd) egyet , majd használd az elixirt és az elixir használata után a Tumble spelled. Használj el egy HP potit! Autoattackolj tovább és amikor lehetőséged nyílik a Tumble spelledre használd és vele együtt a Smite-ot is. Útközben használj el egy HP potit.
2.Wraiths: Fókuszálj a kék szellemre és használd a tumble spelled amikor csak lehet. Miután megölted a kéket és egy barnát LVL 2 leszel. Tegyél a Silver Bolts spelledre , ezután használj el egy HP és egy MANA potit. Öldd meg a Wraiths-eket.
3. menj a Lizard Elder-hez. Használd el az összes HP potid és addig meg NE üsdd ameddig nem lesz Smite-od. Ha megvan a Smite autoattackel és a Tumble segítségével öldd meg a Lizard Eldert. A két kis miniont viszont NE öld meg , mert azok a veszteted okozhatják. 4. Ezen a ponton Recall-olj , és vegyél egy Long Swordot és egy HP potit.(Minden tárgyhoz vegyél egy HP potit , ameddig nem lesz elegendő Lifestealod ->a Vampiric Scepterig)
5.A; Ha nincs enemy jungler ,akkor gankelj boton , majd szerezddmeg az enemy BLUE buffját.
B; Ha van enemy jungler , akkor szerezdd meg a csapatod blueját , majd öldd meg a farkasokat.
6; Ezen a szinten kb. 4-5 vagy esetleg sikeres gank esetén 6-os szintű leszel. Ezen a ponton mindenképp gankelj! Gankelhetsz TOP-on, MID-en vagy esetleg BOT-on is de az időveszteséggel jár. Esetleg kezdj el lanelni egy keveset , segíts a SOLOTOP-nak.
7; A Dragon-t már 6-os szinten az ultid és a BOT lane-n lévők segítségével megölheted , de egyedül LVL 8-9 körül leszel képes rá.
8; Miután véget ért az aktív jungle , folytasdd azt oly módon , hogy minden megjelenő RED buffot szerezz meg , és minden BLUE buffot adj a SUPPORT-nak , vagy AP-nak. A wardozás nagyon fontos lehet a Baron és a Dragon megszerzése érdekében. Erre a két pontra Vision Wardot tegyél (olyan lilát , ami látja a láthatatlan dolgokat).


Guide Top

Végszó

Ha bármi kérdésed , észrevételed van:
InGame: SuMoNNeRNaMe
LoL-Hungary: SuMoNeRNaMe

A helyesírási hibákat próbálom idővel kijavítani!