Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Katarina Build Guide by Kiebas18

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.4K
Views
0
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Kiebas18

KATARINA - MUJ NAJGORSZY BUILD NIE SKLADAC

Kiebas18 Last updated on August 3, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
3
8
10
12
Ability Key Q
13
14
15
17
18
Ability Key W
2
4
5
7
9
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
4/
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
4/
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Guide Top

opening

elo to muj pierwszy niepowarzny build do katy
skladaj wedlug schematu a uzyskasz zwycienstwo
slichaj moich wskazuwek a osiongniesz to co ja, za mlodu
wienc zapraszam do lektury ;)


Guide Top

ale ja nie wiem jak tu kurwa tym grac kieba powiec

SIEMA
kup se buty i 3 poty
WYKURWIAJ NA LINIE TERA, staraj sie unikac wymian pszet szustym bo skonczy sie to dla ciebie niekorzystnie alboiwem posiadasz slabe erly, dofarm na hextecha i uwaga WARDY TAKIE ZIELONE OCZY CO POMAGAJOM NIE PASC BO LEE SIN PATSZY JAK BY CIE UJEBAC TUTAJ
stawiasz 2 wardy wg shematu poniszszego
o| :( |o
x| |x
x| :) |x
x| |x

LEGENDA
X - KSZAKI
O - WARD
:( - TY
:) - TWUJ PSZECIWNIK
i jak :( jest po dolnej stronie to stawiasz warda jagby za scianom wiesz o co mi hodzi napewno zlodziejaszku ;d

gdy dofarmisz na hextecha napewno juz bendziesz mial lvl szusty
also zamiast ignite morzna brac examtst, poniewarz swietnie komperuje sie z ultaczem
ogulnie jak dojdziesz do lategejma i odpowiednio sie wypozucjonujesz i twuj tem ogarnie
to robisz tons of demecz nawwet wiencej nisz phreak na triforsie
i tak se grasz


Guide Top

skillset

pasyw - za karzdom asyste i killa redukcja cd o 15 sekund na karzdy spell - jusz nigdy nie powiesz wiesz co to som kuldałny, dodatkowo jak nie umiesz lasthitowac dostajesz 25g za killa
Q - czyli bansujonce sztylety
lecom i zadajom demecz (maksuj drugie)
W - nie pamientam jak sie nazywa ale:
- dzialajonc z q jak trafi pszeciwnika redukuje mu heal o 50% na 4 sekundy hyba
- dzialajonc z e redukuje twuj demecz jak cie walon o 50$ chyba nie pamientam
E - shunpo - like a bleach :DDDDDDDDD - szybko sie tepasz do wroga zadajesz mu demycz
R - ultacz - elo rozpierdol na maxa pszes 3 sekundy kata staje sie wiatrakiem i rzuca norzami


Guide Top

skill order

walczysz pszeciwko komus z healem i hcesz go zburstowac? nothing prostsze ;]
w > q > e > EXHAUST > r
i elo

walczysz pszeciwko czemus co cie wkurwia?? nothing lepiej
q > w >e >r elo

nudzi ci sie?

huj > spierdalaj ;]


Guide Top

generalne kontry na kate

kassadin - silence, outrange, spierdalaj 8D
fidle - infinity sustain, silence, fear ogulnie hard cc
lb - amen
fizz - ale jak umisz grac to fajnie


Guide Top

generalne nie kontry na kate

lux - rejpilem
ryze - rejpilem
monrgana - rejpilem
le sin - rejpilem pszy baronie


Guide Top

ending

no to muj poradnik sie pszydal