Help Support

Our Growing Community

MOBAFire is a community that lives to help every LoL player take their game to the next level by having open access to all our tools and resources. Please consider supporting us by whitelisting us in your ad blocker!

Want to support MOBAFire with an ad-free experience? You can support us ad-free for less than $1 a month!

Go Ad-Free
Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

General Guide by Froeik

Mid

By Froeik | Updated on February 4, 2019

Vote Now!

711 Views
3 Votes
5 Comments
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Champion Build Guide

Mid

By Froeik
Mid
Mid Guide
Intro Back to Top
Introduktion
Guiden er inddelt i punkterne:
Champions
Summoner Spells
Roaming
Trading
Champs Back to Top
Champions:
Der er ekstremt mange forskellige champions i League of legends. Mid-Lane er meget bredt i forhold til hvad du kan vælge af champions. Alle champions tilhører en overordnet gruppe som kategorisere hvad de er gode til.
Grupperne som de fleste midlaners går ind under er:

Burst
Burst-mages er karakterer som specialiserer sig i at lave meget skade på en
Gang. Eksempler på burst-mages er: Syndra, Viktor og Annie.

Control
Control-mages er karakterer der specialiserer sig i at kontrollere modstanderens
bevægelser og bestemme “flowet” i hvordan ens hold skal bekæmpe
modstanderens hold. Eksempler på control-mages er: Anivia, Heimerdinger og
Taliyah.

Peel
Peel-mages specialiserer sig i at peele (peele betyder at man sørger for at ens medspillere ikke dør) for ens medspillere. Eksempler på peel-mages er: Karma, Kayle og Lulu.Poke
Poke-mages specialiserer sig i at lave skade fra en sikker afstand. Deres job er
at gøre modstanderen lav på liv før en kamp bryder ud. Eksempler på poke-
mages er: Xerath, Vel’Koz og Lux.

Assassin
Assassins specialiserer i at dræbe de højt prioterede modstandere. De højt
prioterede modstandere er for det meste modstanderens AD Carry og Mid-Laner.
Eksempler på Assassins er: Zed, Talon og Leblanc
Summoner Spells Back to Top
Summoner Spells:
Hver game kan du vælge 2 summoner spells. Hvilke du skal vælge kommer meget an på hvem du spiller mod og hvordan din spillestil er.
De fleste midlaners bruger Flash + (Heal, Barrior, Cleanse, Ignite eller Teleport).
Heal:
Man bruger heal når man spiller mod en modstander som er stærk og som har en mellem-god chance for at dræbe dig.
(Laningphase er som regel de først 10 - 15 minutter af spillet hvor alle befinder sig i sit lane)
Barrier:
Man bruger barrier når man spiller mod en modstander som har en stor chance for at dræbe en selv. Man bruger tit barrier mod Burst-mages eller Assassins for at overleve deres høje skade.
Cleanse:
Man bruger cleanse mod modstandere som har hård CC. (CC eller Crowd control er magier eller angreb som forstyrrer en spillers evne til at bevæge sig)
Teleport:
Man tager som regel teleport når man ved at man kan spille sin Laningphase forholdsvis sikkert. Man bruger den enten til at komme tilbage til sit lane fra spawn eller til at roame med. (Roame eller Roaming betyder at man bevæger sig ud af sit lane under laningphase for at hjælpe sine medspillere som er et andet sted på banen)
Ignite:
Man bruger ignite når man ved at man har en stor chance for at dræbe modstanderen under laningphase. Ignite bliver oftest brugt på Assassins for at sikre sig at de dræber modstanderen.
Roaming Back to Top
Roaming:
Roame eller Roaming betyder at man bevæger sig ud af sit lane under laningphase for at hjælpe sine medspillere som er et andet sted på banen.

Hvornår det er godt at roame og hvornår det er dumt at roame kan til tider være meget svært at vide. Man lærer det af at spille spillet, dog er der nogle ting som du skal tænke over inden du be****ter om du roamer eller ej:

Din minion-wave placering i lanet i forhold til modstanderens minion-wave.
(Et wave eller minion-wave er en betegnelse for den bølge af minions der spawner hvert 30’fte sekund og som går ud i hvert lane)
Hvis modstanderens wave af minions kommer ind under dit tårn, så skal du IKKE
roame. Dræb i stedet de minions som er der og få guldet og experiencen fra
dem.
Inden du roamer bør du dræbe modstanderens minions, så dine minions
kommer ind under modstanderens tårn eller så wavet resetter. Det gør så du
mister mindre hvis dit roam slår fejl.
(Når et wave resetter betyder det at alle minions i et lane dør for begge teams
inden der kommer et nyt wave)
Du bør også tænke over om modstanderen har vision der hvor du vil gå for at roame.
Hvis du har en stærk mistanke om at modstanderen har vision på dig (Vision er en betegnelse for når modstanderen kan se dig på banen) så clear de wards
(Et ward er en ting som gør at modstanderen kan se dig) som er der og gå tilbage til dit lane.
Så når du har fået dit minion-wave ind under modstanderens tårn eller et wave skal til at resette, så kan du roame igen.
En tredje ting du skal tænke over er om modstanderens jungler kan være klar til at hjælpe modstanderen der hvor du roamer hen.
Trading Back to Top
Trading:

(Trading eller at trade betyder at 2 spillere give skade til hinanden på samme tid, uden at dræbe hinanden. Altså det hedder at trade, fordi man bytter skade for skade)

Trading er har meget at gøre med hvilke specifike karaktere der spiller mod hinanden. Nogle karakterer er rigtig gode til at trade,hvorimod at andre kan have svært ved at gøre det.
Du skal som regel prøve at trade hvis:
Din modstander er low på mana/energi
Din modstander har travlt med at dræbe minions
Din modstander har lige brugt en spell på noget andet (f.eks. på at dræbe minions)
Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion
League of Legends Build Guide Author Froeik
Froeik Guide

Vote Now!

Mid