Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Build Guide by Kiebas18

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.931
Views
4
Comments
2
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Kiebas18

MUJ BLOGASEK ;D ! . !

Kiebas18 Last updated on July 28, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

BLOGASEK ;D

Cześc wszystkim to muj blogasek o kulturze cienszkiego metalu.
Lubie rurzne zespoly
jestem sandra wogule mam 16 lat i jestem uczennicom gimnazjum
mam dugie wlosy :D nosze glony i kurtke ze skury wenrza
wogule to polecam swietny zespul nightwish a tak wogule to tu som jakies potwory i tam cos pisze po angielsku ale to som chyba wywiady z ekipom nocnego rzyczenia
lubie tesz zabujce slajera i takie rurzne moglabym wymieniac w nieskonczonosc D:
uwielbiam sie bawic z mojim pieskiem pszemkiem
wogule to mam domofon ;]
szukam chlopaka co tesz szuka chlopaka co szuka dziewczyny i see bendziemy sluchac dobrej muzyki pszy swiecach i kotach ;p
pozdro dla prawdziwych
ciemna strefa
wjerzdza bonus metalika a metale muwiom glosno