Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Warwick Build Guide by heeeejdu

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author heeeejdu

noobs ww

heeeejdu Last updated on September 6, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Jungle

[VS]

Lane

Ability Sequence

2
3
5
7
9
Ability Key Q
1
8
12
13
14
Ability Key W
4
10
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 14

 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
Tenacity
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
4/
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
Presence of the Master
 
 

Utility: 16


Guide Top

Die Brat Wurst

jk


Guide Top

Skill Sequence

börja me W, Sen Q x2, Level 4 ta E

sen är det bara att maxa Q
Sen beroende på hur de går ska du försöka maxa W, du kan även ta E först men jag gillar W mer för AS:en


Guide Top

Runes

Han använder både AS, AD och AP så det är lite svårt att fixa perfekt men men...

Du kan ta AS Glyphs eller MR, AS blir lättare och snabbare i jungeln men du väljer


Guide Top

Masteries

Standard på WW imo


Guide Top

Items

Starta med armor o 5x health pots
första gången du drar tebax ska du ha råd med Madreds Razor och en health potion (om inte skaffa boots/long sword och en health pot + Ward om du vill)
sen äre bara boots, wits end, Merc treads (kan bytas mot Magic pen boots om dom andra inte har mycket CC), Spirit Visage ÄR ETT MÅSTE PÅ WW, bloodrazor, malady och sen sista item, tog thornmail men det är helt upp till vad du möter. Möter du mycket CC: banshees, Mycket AD: Thornmail (eller Sunfire Cape) eller om du bara möter mycket AP: Force of Nature.

Dör du mycket: ta en Guardians Angel


Guide Top

ROUte

Standard route (mest för ranked) Blå (ha mid så att han "pullar/leechar")--> Wolves --> Wraiths --> Röda (om du inte känner att du klarar den, kör dirr på golems) --> Golems (direkt efter golems, om du inte använda så många pots och har okej med HP, leta efter en gank direkt) --> RECALL --> Sen bara fortsätt och slakta i jungeln när allting kommer upp igen osv, efter du har fått blå 2-3 gånger, fråga om mid vill ha den.

GANKA SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT, DOCK EJ OM EN LANE ÄR PUSHAD och om t.ex. Mid har lite hp måste du dra dit och låta han recalla.


Guide Top

Summoner Spells

Smite & Flash

Du kan byta Flash mot Ghost OM DU GILLAR DE MER.
Men då måste du byta i masteries så att du får bättre ghost istället för death timer reduction.


Guide Top

LaneWick

Ifall du vill testa

Dorans ring-->Boots + Pots-->Wits end-->Merc Treads ELLER Magic pen boots-->Spirit Visage-->Malady-->Bloodrazor. Jag la inte till något sista item för där ska du titta själv och bestämma vad du behöver. Möter du mycket CC: banshees, Mycket AD: Thornmail (eller Sunfire Cape) eller om du bara möter mycket AP: Force of Nature. Du kan också ta Guardian Angel.

Runor
Standard Lanewick samma med MASTERIES
Om du kan, försök fixa en solo lane, (inte mid) WW är sjuk solo om man kan han.


Guide Top

Teamfights

Eftersom du får byta ut items till lite mer "tankiare" så är det oftast du som kan initiata med din ulti, du kommer ha så mycket lifesteal med din AS, din Q och din ulti så du blir skit svår att döda. Om tanken initiatar så är det bara för dig att hoppa på någon liten squishy AD Carry så att han inte får ut någon damage för att din ulti SUPPRESSAR HAN FTW


Guide Top

Ranked Play

Solo top eller jungle, nuff said


Guide Top

Chapter 11

TACK OCH HEJ LEVERPASTEJ