Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Graves General Guide by AckyLoL

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author AckyLoL

[PL]Graves mistrz szotgana.

AckyLoL Last updated on April 27, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Jungle Role
Ranked #23 in
Jungle Role
Win 47%
Get More Stats

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
3
13
15
17
18
Ability Key W
2
8
10
12
14
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
4/
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Guide Top

Wprowadzenie

Siema, jest to mój pierwszy build do Graves.Graves jest mocnym ad carry z szotgunem.


Guide Top

Plusy i minusy

Plusy +
*Dobry damage
*Dobry pasyw to stania na lini
*Dobra farma
*Dobra ucieczka
Minusy -
*Często focusowany
*Mały attack speed
*Haraszują go.


Guide Top

Summoner Spele

Moim wyborem jest :

HealPoto aby sie uleczyć bo jesteśmy focusowani.
Flashżeby uciec.

Opcjonalnie można wziąść Exhaust'a

żeby wróg mniej bił,albo żeby nie uciekł.


Guide Top

Itemki.

Zaczynam z butamii opcjonalnie trzema potkami .I skaladam berserkiPotem zbieram na B.F Sword i robie odrazu .

Jako iz Graves ma maly attack speed skladam Phantom Dancer


Zeby sie leczyc i miec 100dmg skladam bloodthistera .

Zeby miec 40dmg i przebicie pancerza skladam .

Pozniej zeby miec hp skladam


Guide Top

Rozdanie Skilli

Pierw oczywiscie dodaje w 'Q' bo bije najwiecej i maxuje ten skill
Drugi skill maxowany to 'E'
Trzeci to 'W'

Ulti na 6,11,16 oczywiscie dodaje.


Guide Top

Masterki

Masteries dodalem 21/0/9 co widac na obrazku

Zeby miec wiecej dmg,cooldowny,armora,resistow.

Wedlug mnie najlepiej.


Guide Top

Gra rankedowa

Oczywiscie musimy farmic,bo u Gravsa, farma jest najwazniejsza.
Gdy ktos nas atakuje uciekamy z 'E' a 'W' moze go oslepic.
Najlepiej graves radzi sobie z : Alistarem,JannaNunu.


Guide Top

Kiedy brac gravesa.

Kiedy w przeciwnym teamie niema VayneCaitlyn .

Z reszta sobie daje rade.


Guide Top

Jungla

Do jungli on sie nie nadaje. Tylko zeby sobie zdobyc troszke pieniedzy na wiedzmach i wilkach.


Guide Top

*Koniec*

To jest moj pierwszy build.Wiem, ze nie jest doskonaly ale robie go na szybko a w Lola tak samo nie jestem doskonaly. Mysle ze docenicie moje starania. Jezli zrobilem w czyms blad to znajdzie inny build ;)


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion