Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Lee Sin Build Guide by Minosden

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.30K
Views
4
Comments
3
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Minosden

[PL] Lee Sin- Droga zniszczenia.

Minosden Last updated on October 27, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Jungle Role
Ranked #33 in
Jungle Role
Win 49%
Get More Stats

Ability Sequence

1
3
5
7
8
Ability Key Q
2
9
10
12
13
Ability Key W
4
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
3/
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
Strength of Spirit
2/
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
Tenacity
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quickness
Blink of an Eye
 
 
 
 
 
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
Presence of the Master
 
 

Utility: 0


Guide Top

Wstęp do bulidu.

Jest to jeden z niewielu "bulidów" po polsku.
Tak, wiem że to jest portal anglojęzyczny, ale chciałem spróbować swoich sił.
Sam gram Lee Sinem od dłuższego czasu, dodaje tutaj moje spostrzeżenia jak i porady.


AS- Szybkość Ataku
AD- Siła(Obrażenia)
AP- Moc umiejętności
CD- Czas oczekiwania
CDR- Zmniejszenie czasu oczekiawnia
A - Pancerz, armor :)
MR - Magic Resist, czyli odporność na magie.


P.S. Nie czepiajcie się o runy, sam nie mam sprawdzonego rozkładu :)


Guide Top

Runy


Chyba jedyny słuszny wybór, sam innych nie używam.


Dające przewagę w wczesnej fazie gry.

Jak z pancerzem, przydatne we wczesnej fazie gry jak i na końcu.

Wraz z "Markami" niosą śmierć i zagładę ;]


Guide Top

Specjalizacje

Nie jestem jakimś wybitnym graczem i znawcą więc ujmę to krótko:

21-9-0Właściwie standart.
Ofensywne - Przebicie pancerza, nie biorę maksymalnego zmniejszenia czasu odnowienia, wolę AS.
Defensywne - Stawiam na wspomaganie runom. Daję 3 punkty i w MR i w A


Guide Top

Przedmioty

Zestawienie początkowe:

REOKMENDOWANE:


Co możesz wziąć:

+ 3x

Wedle woli:

Buty:

- Zazwyczaj wybieram merkurki, mr i nieustępliwość są przydatne na Lee Sin'ie.
- Średnio polecam, ale jeśli budujesz się pod jeszcze bardziej "tanky" mnicha to czemu nie.

- "If u want Sir" ;)
Dalsza rozbudowa:

Mój ulubiony kierunek


+ + - Mój standard, Plemienna + Atma = Epickie Obrażenia.


Bez Plemiennej


+
+
- Troszeczkę dziwnie zrobiony. Tak, jest tam Sheen(błysk), jest on nawet przydatny, w połączeniu ze skilami daje śmiertelne combo.


Koniec przedmiotów:


Przebicie Pancerza


+
+
- Ostry DMG, jednak trzeba umieć farmić.


Pod koniec bardziej tanky:


+
+
- Jest to sugestia do robienia naszego mnicha pod tanka.Co dobre:- Wiele osób kupuje Moc Trójcy na Lee Sinie. Ja czasem też to robie, polecam kupić od razu po butach.

+- Właściwie KAŻDY robi takie zestawienie, ja nie jestem wyjątkiem. Dzięki temu mamy 3,5khp i duże obrażenia, bez tego jesteśmy jakby nie pełni, koślawi :D

- DUUUUUŻY buff obrażeń. Jeśli jesteśmy dość mocni, możemy wbić się w środek team-fightu i położyć 4 osoby bez problemu. Również daje nam mocną farmę.Nie opisałem większości przedmiotów, które można stosować.
Pamiętajcie, mój opis to tylko wskazówki, grając długo taką postacią znajdziecie własne kombinacje.


Guide Top

Farmienie+Zabójcza kombinacja czarów

PAMIĘTAJCIE O LAST HITOWANIU!
Najlepiej sprawdza się technika tzn. kręgu. Czyli:
Wbijamy się w 3 ostatnie creepy(potworki), jeśli obok nas są również te walczące z zwarciu to używamyi dobijamy je za pomocą ręki. Jeśli mamy również silniejszego creepa(tego z działkiem) używamy i dobijamy je.

Pamiętajcie o późniejszym wchodzeniu do jungli i robieniu red buffa.
WalkaLee Sin najlepiej sprawdza się na postacie walczące na dystans.
Teraz strzałka Teemo nie sprawia nam wiele problemów.
Zaczynamy kombinacje od użycia, jednak nie aktywujemy jej od razu. Czemu nie? Ponieważ przeciwnik może użyc Flesha, a jeśli walczymy w dżungli to możemy się do niego teleportować.
Następnie używamy i od razu ją aktywujemy. Jeśli chcemy szybciej wyprowadzać ataki, polecam wtedy używać na siebie samego. Jeśli bronimy wieży, możemy użyć za wroga i aktywować co wyrzuci go pod wieże. Wtedy go wykańczamy z pomocą wyżej wymienionej wieżyczki.


Guide Top

Czary

- Najbardziej przydatny, zarówno do ataku jak i do ucieczki/obrony.
- Ignite jest przydatne dla offtanków, zapewnia nam do dodatkowy bonus siły.
- Czyni nasz czar "Q" bardziej niebezpiecznym możemy również uciekać za jego pomocą.
- Od teraz już nikt nam nie ucieknie, muhahahahahahhaha.


Guide Top

Podsumowanie

Lee Sin to świetny tank/dps/offtank. Potrafi zadawać tysiące obrażeń w krótkim czasie, ma świetny mechanizm ucieczkowy jak i pościgowy.

Wybaczcie, że nie opisałem jego skili, co powinno być pierwszorzędne, ale nie jestem w tym najlepszy.

Dziękuję za uwagę i pamiętajcie, każdy widzi zło, nawet ślepiec.