Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Skarner Build Guide by Menti

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.56K
Views
0
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Menti

Skarner - Np Np (PL)

Menti Last updated on February 5, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
3
5
8
9
Ability Key Q
2
4
10
12
13
Ability Key W
7
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 0

 
 
 
 
 
4/
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
1/
Juggernaut
 
 

Defense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 9


Guide Top

Wstęp

Skarner, skarner, skarner. Absolutnie i bezsprzecznie najlepszy jungler w grze na dzień dzisiejszy (05.02.2012r.). Mega farma, op ganki lvl 2, ulti, które wygrywa gry, duży dmg, perma slow i cholernie twardy kawał skurw*****a. Uwielbiam go, zawsze dobry wybór, po prostu Skarner.


Guide Top

Runy

To nie są optymalne runy, tylko te, na których ja biegam. Quinty na MS są niepotrzebne na skarnerze, ale nie przeszkadzają. Marki na ArPen też nie śmigają aż tak cudownie na skorpionku, bo więcej używamy skilli niż AA. Także tutaj macie wolne pole. Ja gram na takich, bo za mało IP wciąż.


Guide Top

Masteries

Tank z przedłużonymi buffami. Macie być twardzi i jeszcze twardsi, dlatego tak to wygląda. EoT!


Guide Top

Przedmioty

Yh yh. Ja lubię grać junglę na full tanka. I tak go budujemy. Bardzo wczesny philo z butami można uzyskać po pierwszym obrocie jungli. Jak uda Wam się jeszcze w między czasie zgankować, to jesteście w domu. Zaraz potem Heart of Gold. Dzięki tym dwóm itemom i super dobrej farmie nie zabraknie Wam funduszy we wczesnej grze. Jak widzicie HoGa nie upgraduję w tym buildie, ale to zależy od przeciwnego teamu. Po prostu uważam, że w pewnym momencie lepiej to sprzedać na rzecz Glacial Shrouda, a potem Frozena Hearta, bo jest to genialny item na większość tanków i off-tanków.

Aegis of the Legion i Shurelya's to podstawy tego buildu. Supportujecie swój team, a Shure daje Wam zajebiście łatwą inicjację w połączeniu z Waszym W, a potem Ulti na którymś z carrich. Potem po prostu dostosujcie builda do przeciwnika i wygrywamy grę. GG WP.


Guide Top

Skille

Q+W i macie to z głowy. E jest Wam do niczego nie potrzebne na wczesnych etapach gry. Dopiero na 7 lvlu warto w to zainwestować, bo to zawsze mały dmg i mały heal. Ale podstawą zawsze będzie Q+W bo to po prostu mega mega mega OP combo.


Guide Top

Wasza Rola

Inicjujecie, wyłapujecie AD albo AP i wygrywacie teamfighty. Nie ma w tym żadnej filozofii ponad to. Jesteście tankiem, twardym jak siemasz i do tego macie najlepszego suppressa w grze. DZIĘKUJĘ!

P.S. Jeżeli użyjecie ulti na kimś z QSS, Gangplanku, Olafie, albo kimś z cleansem to jesteście młotki ^^


Guide Top

Podsumowanie

Skarner > ALL. Dziękuję, do usłyszenia!

Guide stworzony na potrzeby 'Krasnoludzkich Opowieści'. Po więcej poradników i informacji zapraszamy na www.podkrasnoludem.blogspot.com

PAPA!

Menti