Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Skarner Build Guide by Wojciech Man

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.3K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Wojciech Man

Skarner Polish Jungle Build

Wojciech Man Last updated on November 8, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Jungle Role
Ranked #22 in
Jungle Role
Win 50%
Get More Stats

Ability Sequence

1
3
5
7
9
Ability Key Q
2
4
8
10
12
Ability Key W
13
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 0

 
 
 
 
 
4/
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
1/
Juggernaut
 
 

Defense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 9


Guide Top

Przedstawienie postaci

Skarner jest postacia, ktora znakomicie spisuje się w jungli i daje ogromne wsparcie dla teamu dzieki swoim umijętnością, które daja znakomity cc jakze potrzebny w gankach.


Guide Top

Kolejność skilli

Q-W-Q-W-Q-R-Q-W-Q-W-R-W-E-E-E-R-E-E

Taka sekwencja skill dla skarnera jest najlepsza, gdyż kombinacja Q z W daje nam przyzwoity damage i znakomicie pozwala nam kontrolować wroga dzięki efektowi spowolnie z Q i szybkosci jaka daje nam W. Dodatkowo W daje nam shielda, który na wysokim poziomie pozwoli zblokowac znaczącą ilość obrażen. Skillowanie E we wczesnej fazie nie ma sensu ponieważ nie zapewnia nam sustaina ani crowd controlu a na dodatek pochłania znaczącą ilość many, której bez blue buffa nie będzięmy posiadać.


Guide Top

Kolejność przedmiotów

1. Preferuje rozpoczynać z butami i 3x potionami życia, taki build zapewnia nam szybkośc niezbędną do szybkich ganków, w których skarner jest znakomity i daje nam trochę życia żeby spokojnie jugnlować/gankować póki nie uzbieramy pieniędzy na kolejny przedmiot.
1.1 Można również rozpocząć od naszyjnika odnowienia i 1 potiona lecz nie zapewni to nam dobrego gankowania.
2. Pierwszy powrót do sklepu robimy dopiero gdy jest nas stać na kamień filozoficzny, wcześniej nie ma to dużego sensu ( oczywiście pomijam przypadki gdy np. po ganku mamy 50 życia co oczywiście zmuszą nas do powrotu )
3. Kolejnym naszym zakupem będzie serce ze złota
4. Kupujemy lodowcowy całun ( w tym etapie gry jesteśmy w stanie ocenić czy gra idzie dobrze, źle czy też jest wyrównana. Jeśli idzie nam dobrze można pomyśleć o zakupie butów mobilńości i eliksiru oracla co pomoże nam utrzymać/powiększyć przewagę jaką uzyskaliśmy )
5. Lodowe Serce
6. Blask ----> Moc Trójcy
7. Siła Natury

Podsumowanie:
Pamiętajmy, że każda gra jest inna i na bieżąco musimy obserwować czy nie lepiej zamiast obrony na zwykły atak zacząc szybciej budować obronę megiczną, gdyż kompozycja postaci przeciwnej drużyny jest taka a nie inna. Budowa przedmiotów musi być dynamiczna i dostosowywać się do obecnej sytuacji w grze !!


Guide Top

Jungling

1. W większości przypadków w zależności z której strony zaczynam grę ( niebieska ; fioletowa )zaczynam od zjaw bądź wilków i dalej proszę swój zespół o pomoc, przy czerwonym bądź niebieskim buffie, w taki sposób by nie tracić smita.
2. Jeśli jestem na czerwonym buffie to robię gank na mida bądź idę dalej na wilki, niebieski buff i gank top/mid
2.1 Jeśli jednak mam niebieskiego buffa to dalej idę na zjawy, czerwonego buffa i robię gank na mida bądź bota.
3. Skarner jest doskonałym gankerem więc starajmy się jak najczęściej gankować, wywierać presję na liniach przeciwnika i tylko po drodze róbmy cs'y w jungli.
4. Kiedy mamy już nasze ulti zawsze gdy jest dostępne starajmy się wykonać gank nie bójmy się do tego uzywać FLASHA !! pomoże nam to szybko dostać się do wroga, złapać go i "wykończyć" razem z naszym kolegą z drużyny, który będzie nam wdzięczny :))

Podsumowanie:
STARAJMY SIĆ ASYSTOWAĆ W KILLACH A NIE JE ZBIERAĆ BO SAMI NIE POCIĄGNIEMY TEJ GRY DAJMY SIĘ "NAJEŚĆ" NASZYM SPRZYMIERZEŃCOM"


Guide Top

Komentarz podsumowujący

Pamiętajmy, że skarner jest znakomitym gankerem i wykorzystajmy to, jest to najlepsza droga do zwycięstwa.