Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Zilean Build Guide by Bifero

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.3K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Bifero

The Real build for ranked zilean

Bifero Last updated on August 29, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Support Role
Ranked #11 in
Support Role
Win 50%
Get More Stats

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
2
8
15
17
18
Ability Key W
3
10
12
13
14
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 0

 
 
 
 
 
3/
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
2/
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
1/
Mastermind
 

Utility: 21


Guide Top

1. Early game

Zaczynając w alei na dolnej linii Zileanem trzeba trzmyać się styłu i nie dawać się harashować.
Najważniejsze i jedyne co musisz robić to używać swoich bomb na przeciwnym ad carry nie dopuszczając do farmy. Warto pamiętać o rozstawianiu wardów w kluczowych miejscach na bocie i nie tylko. Albowiem można wstapić i zwardować mida by wspomóc resztę drużynę.
Po pierwszym powrocie do bazy który powinien nastąpić po udanym ganku na twoją linie tak abyś mógł spokojnie zrobić zakupy bez obawy przed stratą wieży. Wspieraj swojego ad carry jak tylko możesz. Jeżeli 1 ma zginąć lepiej bądz to ty bo kto wie może jeszcze on zrobi podwójne zabójstwo.
Pamiętaj by po każdym powrocie do bazy kupować wardy a sam oracle jest też mile widziany.


Guide Top

2. Ganki

Kiedy przchodzi wasz jugnler staraj się użyć swojego e na przeciwnym ad carry by spowolnić go i tym samym utrudnić ucieczkę. Nie próbuj zabierać killi bo tobie wiele nie dadzą a ad carry zostanie w tyle.


Guide Top

3. Mid game

Staraj się ratować ze swojego ultimate'a członków swojej drużyny. Trzymaj się z tyłu nie feduj , slowuj itp. itd.
Ważne jest także trzymanie innych linii kiedy widzisz ze wieża jest pushowana przez bandę minionów . Kiedy dotrzesz na miejsce (oczywiscie jeżeli nie zrobi tego reszta) używasz swojego q+w i znowu na tym samym stworze q by wybuch nastąpił odrazu.

Cały czas kupuj wardy i rozstawiaj w kluczowych miejscach takich jak smok czy baron.


Guide Top

4. Late game

Trzymaj się ze swoją drużyną. Jeżeli zauważysz przeciwnika bignącego gdzieś samotnie od razu użyj marzenia shurelii by wyłapać przeciwnika i doprowadzić do korzystnego 5v4.

Wardy Wardy nawet na końcu gry.


Guide Top

5. Przedmioty i umiejętności przywoływacza

Najważniejsze w tym wszystkim są gold generatory które będą twoim głównym dostawcą złota.
Jeżeli chodzi o objęcie ognia to trzeba używać go najlepiej na tankach ponieważ zadają % dmg .
Reszta nakłada buff lub debuff automatycznie więc nie trzeba się o nic martwić.
Jeżeli twój jungler będzie chciał złożyć lodowe serce (lub już je złożył) nie powinieneś go budować a zakupić coś innego np. ulepszyć sobie serce ze złota w supportowy item.

Czemu flash ? A po co fedować. Flashnij się pod wieżę czy przez ścianę (np przy smoku) by uniknąć zbytniego wzrostu złota przeciwnej drużyny.

Zmęczenie. Niesie pomoc twojemu ad carry łącząc to z twoim e będzie to świetnie działać.
Zilean jst świetnym supportem dla takich postaci jaką np jest ezreal nie posiadający wbudowanego slowa czy stuna.