Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Vladimir Build Guide by silverSideUp

Middle Vladimir Rehberi

By silverSideUp | Updated on June 23, 2020

Vote Now!

x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to comment before voting?

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Runes: Genel Vladimir Rünleri

Sorcery
Phase Rush
Nimbus Cloak
Transcendence
Gathering Storm

Inspiration
Magical Footwear
Cosmic Insight
Bonus:

++8 ability haste
+9 Adaptive (5.4 AD or 9 AP)
+6 Armor

Spells:

LoL Summoner Spell: Flash

Flash

LoL Summoner Spell: Ignite

Ignite

LeagueSpy Logo
Middle Lane
Ranked #23 in
Middle Lane
Win 52%
Get More Stats

Ability Order Skill Sırası

Threats & Synergies

Threats Synergies
Extreme Major Even Minor Tiny
Show All
None Low Ok Strong Ideal
Extreme Threats
Ideal Synergies

Champion Build Guide

Vladimir Rehberi

By silverSideUp
Hangi Item Neden Çıkılır?
İtem dizilimi tabiki de değişiklik gösterebilir. Ben sadece Vladimir'e bu itemlerin neden alındığını anlatmaya çalıştım. İyi oyunlar :)

1) Roketkemer: Genelde ilk item olarak alınır; almanızın nedeni cdr, erken oyunda size verdiği tanklık ve atılma yeteneği.
2) Büyübüken: Bu da ilk item olarak alınabilir. Hareket hızı ve verdiği AP çok fazla. Tek kötü yanı cdr vermemesi. Bu itemin bulunduğu bir buildde Roketkemer almanızı tavsiye etmem. Çünkü Vladimir'e bir tane mobilite itemi yeter. Eğer Büyübükeni tercih ediyorsanız, ya ayakkabınızı Ionia alacaksınız ya da Ruh Gömleği. Eğer aşırı öndeyseniz ve dakika 20'de 1v4 atacak kadar güçlüyseniz. Cdr fullemenize gerek yok, hasar satın alın
3) Zhonya: Cdr ve aktifi için alınır. Sonuncu ya da 5'nci item olarak almanızı tavsiye ederim. Erken alırsanız hasarınızı düşürmüş olursunuz.
4) Sihirbaz Pabuçları ve Ionia Çizmeleri: Ayakkabı, girdiğiniz rüne ve aldığınız itemlere göre farklılık gösterebilir. Eğer cdr, ayakkabısız halde fullenmiyorsa. Fullemek için Ionia Çizmeleri alabilirsiniz. Ama cdr zaten full ise Sihirbaz Pabuçları alın.
5) Hiçlik Değneği: Daha fazla hasar ve tanklara vurmak için büyü nüfuzu.
6) Rabadon: Rabadon'suz bir Vladimir olamazzzzzzz.
7) Kara Mühür ve Mejai: Oyuna önde başladıysanız ve kendinize güveniyorsanız alın.
8) Morello: Nadir alınan bir itemdir. Karşıda Soraka, Yuumi, Olaf, Aatrox, Nasus gibi herolar yoksa çok tercih etmeyin.
9) Ruh Gömleği: Cdr fullenmediği zamanlarda veya rakipte ağır yara varsa alınır.
Vladimir'in Zayıf Yönleri Back to Top
- Kalkan ve can basan supportlara karşı oynaması zordur. Örneğin; Taric, Lulu, Soraka.
- Erken oyunda yüksek cdr.
- Yeni başlayanlar için düz vuruşla farm almak zordur.
- Erken oyunda koridor itemez ve kendisine doğru hızlıca itilen bir koridoru kontrol edemez.
- Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor.
- W ve sıçranız yoksa kaçmanız çok zordur.
Vladimir'in İyi Yönleri Back to Top
- Takım savaşı başlatmak için birebir.
- Takım çok geri düşse bile siz kasmışsanız maçı tek başınıza taşırsınız.
- Late gamede çok güçlü.
- Q sayesinde koridorda kalabilir.
- Apsi arttıkça canı artar.
League of Legends Build Guide Author silverSideUp
silverSideUp Vladimir Guide
Follow

Vote Now!

Vladimir Rehberi
Help Support Our Growing Community

MOBAFire is a community that lives to help every LoL player take their game to the next level by having open access to all our tools and resources. Please consider supporting us by whitelisting us in your ad blocker!

Want to support MOBAFire with an ad-free experience? You can support us ad-free for less than $1 a month!

Go Ad-Free